„Patříme mezi nejtradičnější soukromé školy u nás a v bezpečnostně právním vzdělávání jsme dokonce nejdéle působící soukromou školou vůbec. Zájem žáků je navíc stále vysoký, proto předpokládáme, že naše tradice se bude dále prohlubovat,“ říká ředitel školy Ctirad Skopal.

Právo, kriminalistika, kynologie, ale i profesní sebeobrana patří mezi nejdůležitější předměty hlavního oboru bezpečnostně právní činnost. Ten připravuje žáky pro práci v bezpečnostních sborech. „V posledních letech našla řada našich absolventů uplatnění u Policie ČR, v celní správě nebo u městské policie, což nás velmi těší,“ uvádí ředitel školy. Tyto instituce patří mezi nejvýznamnější partnery školy a spolupodílejí se na odborné části vzdělávání.

Výuka práva byla hlavním důvodem toho, proč začal být před více než deseti lety vyučován také obor veřejnosprávní činnost, který vychovává administrativní pracovníky pro státní správu, sociální služby nebo oblast realit.

Kromě odborné výuky se škola v posledních letech zaměřuje především na to, aby žáci dokonale ovládali komunikaci v cizích jazycích. V tomto směru je jim k dispozici speciálně vyvinutá vzdělávací aplikace využívající moderních digitálních technologií.

Popřejme tedy škole do dalších let mnoho úspěchů, plné třídy chytrých žáků, řadu úspěšných absolventů a spokojené učitele.

Zdroj: zadavatel inzerce

Více informaci najdete na www.bpa-ostrava.cz