Od roku 1968 prošla mnoha změnami, postupně se rozrůstala, měnila své názvy a v roce 1996 byla jako jediná škola na Moravě a ve Slezsku zařazena mezi vyšší odborné školy.

Nabízí vysokoškolský způsob studia, prakticky zaměřenou výuku, odborné stáže a exkurze i odbornou praxi v rozsahu pětadvaceti procent výuky. „ Škola se stále posunuje dopředu, studium probíhá v úzké vazbě na další aktivity, kterými jsou odborné přednášky, semináře, workshopy, projekty nebo dobrovolnická práce pro neziskové a jiné organizace. Absolventi získají titul DiS. v oboru Sociální práce a sociální pedagogika a jejich míra uplatnění na trhu práce je vysoká,“ říká zástupce ředitelky pro VOŠS Eva Zátopková. Po skončení studia pracují jako odborný sociální pracovník v sociálních službách, koordinátor pečovatelské služby,  eferent státní správy, asistent pedagoga, vychovatel v různých zařízeních atd.

Zdroj: zadavatel inzerce

Vyšší odborná škola sociální je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Asociace vyšších odborných škol a Asociace konceptu Snoezelen v ČR. V novém pojetí studia zaujímá dominantní místo odborná praxe studentů. „Je členěna na průběžnou a souvislou a je vykonávaná v různých zařízeních sociální práce. Studenti jsou na vybraných pracovištích postupně vedeni k systematické odborné práci pod supervizí zkušených sociálních pracovníků a učitelů praxí. Klade pevné základy k vykonávání profese sociálního pracovníka, k jeho celoživotnímu vzdělávání,“ pokračuje Eva Zátopková.

Zdroj: zadavatel inzerce

Prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c.

Škola působí v zrekonstruovaných prostorách, studenti využívají odborných speciálních učeben s moderním vybavením, k dispozici mají knihovnu – informační centrum, prostorný konferenční sál s patřičným zázemím a může se také pochlubit galerií Svět. Ta je nejen místem nejrůznějších setkání, ale představuje šanci pro každého člověka, který chce ukázat, co dovede.

Výborné studijní výsledky i hodnocení absolventů školy v zaměstnání jsou výsledkem kvalitní práce učitelů VOŠS, kteří jsou pro studenty především partnery. Stejně důležitý je však i zápal samotných studentů, jejich zájem pomáhat druhým, ochota zapojit se nad rámec svých povinností do řady prospěšných aktivit.

Sociální práce v naší společnosti je a bude velmi potřebná. Je dobře, že se najdou lidé, kteří jsou ochotni ji dělat srdcem.

Zdroj: zadavatel inzerce

Odhalení sochy

30. ledna 2019 bude v prostorách Vyšší odborné školy sociální v Ostravě v 11.00 h odhalena bronzová socha nesoucí název Děvčátko (autor – ak. sochař Josef Špaček).  Vyšší odborné škole sociální se podařilo po dvouleté usilovné práci za finanční podpory KÚ Moravskoslezského kraje vrátit toto skvostné umělecké dílo v plné jeho kráse do původních prostor budovy na ul. Zelená 40A, Moravská Ostrava, kde doplní její atrium, které je využíváno širokou veřejností nejen jako konferenční zázemí, ale již sedmým rokem slouží jako výstavní prostory pod názvem galerie Svět. Hlavním smyslem této aktivity je Dát příležitost každému, kdo chce ukázat, že něco dovede. Pro školu zaměřenou na oblast sociální práce se jedná o spojení teorie s praxí. K dnešnímu dni se zde uskutečnilo více než 45 výstav, z nichž většina byla právě se sociální tematikou.

www.voss-ova.cz