Může Vám nabídnout nejen odbornou přípravu pro budoucí zaměstnání, ale také odborné kurzy, řidičské oprávnění zdarma a především jistotu uplatnění. Pro zájemce, dívky nevyjímaje, o čtyřleté studijní obory spojené s dopravou nabízíme program Provoz a ekonomika dopravy, který dokonce umožňuje výběr ze dvou zaměření:

Logistika a celnictví nebo

Logistika a silniční doprava.

Zdroj: zadavatel inzerce

Zde nejenže získáte kvalitní odbornou praxi přímo ve firmách či bezplatnou možnost získání řidičského oprávnění sk. B (případně C, resp. A), ale především široké spektrum uplatnění v dopravní sféře. Je-li Vám však bližší oblast zemědělství, neváhejte a přihlaste se na čtyřletý studijní obor Agropodnikání, který taktéž nabízí dvojí zaměření:

Chov koní a alternativní plodiny nebo

Zdroj: zadavatel inzerce

Mechanizace a služby.

Zdroj: zadavatel inzerce

 Ani tento obor Vás neochudí o možnost získat zdarma řidičské oprávnění sk. B, navíc i C, T a volitelně pak A. Jestliže se obáváte povinné státní maturity z matematiky, pak jsou Vaše obavy zbytečné. SOŠ Frýdek-Místek rozšířila výuku matematiky tak, aby Vaše šance na úspěch byla maximální.

Naše škola se především snaží efektivně reagovat na neutuchající poptávku po kvalifikovaných lidech v technických profesích. Snažíme se proto především, abychom svým absolventům poskytli co největší možnost uplatnění se na trhu práce, příkladem je i výuka autoškoly. Rozvoj schopnosti práce v týmu, komunikace, flexibilita a v neposlední řadě taktéž odbornost, to jsou stěžejní kompetence, které se snažíme ve svých studentech rozvíjet. Veškerá naše snaha by však byla naprosto zbytečná, kdybychom nebyli úzce propojeni s regionálními firmami, které s námi spolupracují při organizování odborné praxe. Firmy nejenže studentům poskytují teoretické základy a praktické dovednosti, nýbrž nezřídka si i zaučují své vlastní budoucí zaměstnance. Mezi tyto firmy patří například: ČSAD Frýdek-Místek a. s., Autodružstvo Frýdek-Místek, SCANIA CZECH REPUBLIC, s. r. o., Lesostavby a. s., BONO AUTO, s. r. o., H.A.S., spol. s r.o. a řada dalších.

SOŠ Frýdek-Místek navíc nemá provázanost s firmami pouze na regionální úrovni, ale spolupracuje také se zahraničními partnery. Vybraní žáci se pravidelně účastní soutěží v Německu, Polsku, ba dokonce až v Číně, ani stáže na Slovensku nejsou výjimkou. Škola taktéž pořádá prestižní mezinárodní soutěž středních škol ve svařování „Zlatý pohár Linde“.

Zdroj: zadavatel inzerce

Stále ještě nemáte zcela jasno o správné volbě studijního oboru? Navštivte naši doménu http://www.damevic.cz , případně webové stránky školy www.sosfm.cz, kde najdete kompletní nabídku všech studijních i učňovských oborů.

Studujte, co Vás baví!

Studujte s jistotou uplatnění!

Studujte na SOŠ Frýdek-Místek!

Těšíme se na Vás!