Kvasiny – Slovo „papírování“ je v kvasinském závodu ŠKODA AUTO od konce dubna prakticky minulostí. Automobilka s okřídleným šípem ve znaku je prvním provozem, kde se v rámci digitalizace montáže zavádí projekt dProdukce.

OHLED NA PŘÍRODU

Novinka, která převádí většinu papírových operací do digitální formy, nešetří závodu jen čas, ale také pomáhá životnímu prostředí. „Ročně tak ušetříme několik tun papíru. Do této chvíle spotřebovala jedna linka za týden zhruba 250 kilogramů. A to nejenom ve formě návodek, ale i dalších dokumentů potřebných k montáži,“ uvedl vedoucí výroby vozů automobilky Marek Jancák. dProdukce, jejímž základem je dotyková obrazovka se čtečkou karet, přispěje i k výrazně větší kvalitě a komfortnosti výroby. „Aktuální produkce je 350 vozů za den, kdy pracujeme v taktu 226 vteřin. Novinka nám umožní nejenom lepší zapracování nových lidí, ale i jejich flexibilitu. A díky nasbíraným datům přispěje i k ještě větší kvalitě našich vozů,“ dodal vedoucí montáže kvasinské továrny Jiří Pacák a poukázal na to, že díky dProdukci má každý zaměstnanec rychlý přístup ke všem informacím, jež už nemusí být v tištěné formě. Pro zahraniční pracovníky je navíc celý systém dostupný v několika jazykových mutacích.

Zdroj: Škoda AUTO a.s.

PŘEHLEDNĚ A JEDNODUŠE

Nový systém vše přehledně zobrazuje v aktuální podobě nejen v textové verzi, ale i s pomocí 3D obrázků nebo videonávodů, které pomáhají v zaškolení především zahraničních pracovníků. Výhodou také je, že systém pracuje obousměrně a umožňuje pracovníkům nejen čtení informací, ale i jejich zadávání s podporou automatické autorizace a přiřazení ke konkrétnímu vozu.

„Projekt digitalizace je jedním ze základních pilířů efektivního a bezchybného výrobního procesu. dProdukce umožní vyšší komplexitu produktu při trvale rostoucích požadavcích od našich zákazníků. Tento projekt povede k dalšímu rozvoji a vyšší kompetenci závodu Kvasiny a jeho přibližně 9000 zaměstnanců,“ dodal vedoucí výroby vozů Marek Jancák s tím, že dalším přínosem projektu je úspora času a omezení rizika chybovosti při práci na lince.

dProdukce v datech

Celkové náklady – 30 mil. Kč

Počet obrazovek – 50 dotykových a 100 standardních

Kabely – 19 kilometrů nového elektrického vedení, 200 zásuvek a 2,5 tuny elektronického zařízení