Malé a střední firmy patří mezi její strategické segmenty. Produkty pro provozní financování proto umí vyřešit praktické situace, se kterými se podnikatelé setkávají. Svědčí o tom ostatně i objem nezajištěných úvěrů, který už letos narostl o víc než 40 procent.

Důležité je sjednat si provozní financování včas
V každém oboru se vyskytují období, která je potřeba překlenout – zákazníci nezaplatí ve lhůtě splatnosti. A denně sledovat a urgovat uhrazení faktur je časově náročné. S provozním financováním od MONETA Money Bank si živnostníci problémy s cash flow vyřeší. „Doporučujeme financování provozu plánovat předem. Není dobré obrátit se na banku až v tíživé situaci," shrnuje zkušenosti Jan Novotný, ředitel komerčního bankovnictví MONETA Money Bank, a dodává: „Sjednání úvěru je zdarma, úroky jsou u větších částek individuální a platí se jen z vyčerpané částky. A podnikatel může úvěr kdykoli splatit."

Chceme podnikání usnadnit
Banka podporuje živnostníky v investicích do modernizace a rozšiřování výroby. Základním předpokladem fungujícího vztahu mezi bankou a klientem jsou ale provozní úvěry. Většina klientů je využívá k zajištění dostatečné hotovosti a pokrytí neplánovaných výdajů. „Záměr je jednoduchý, chceme klientům podnikání usnadnit a zároveň jim nabídnout rezervu pro nečekané situace, kdy si nevystačí s vlastními prostředky," upřesňuje Novotný a pokračuje: „S potřebami malých a středních firem máme bohaté zkušenosti. Nároky na financování jejich provozu máme ve všech oborech detailně zmapovány. A úvěry schvalujeme do 24 hodin."

Výhodné financování provozu často rozhoduje o úspěšnosti
Produkty MONETA Money Bank podnikatelům zajišťují flexibilitu a jistotu. Živnostníci nebo malé a střední firmy se totiž musí při svém podnikání vypořádat s řadou nástrah. Tou nejčastější dlouhá léta zůstává pozdní splácení faktur. Z výzkumu Intrum Justitia a Komory certifikovaných účetních vyplynulo, že letos byla důvodem krachu 62 procent firem nesplacená pohledávka. A právě podnikatelé jsou nejohroženější skupinou. S finanční rezervou na provoz si uvolní ruce pro práci na zakázkách, mohou uspokojit zvýšenou poptávku a této nástraze se vyhnout.