Pro botanickou zahradu je koncepce čerpání závlahové vody klíčová. „Botanická zahrada v současnosti zalévá drahou pitnou vodou z běžného řadu, což je z hlediska ekonomického velkou zátěží. Celkové náklady byly v roce 2018 odhadem 3 200 tisíc korun a každým rokem ruku v ruce se stoupající cenou vody i rozvojem expozic intenzivně obdělávaných ploch rostou. Právě náklady na vodu byly poslední roky příčinou stagnace rozvoje expozičních celků dle generelu rozvoje botanické zahrady," říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Vltavský zdroj infiltračních studní bude takřka nevyčerpatelný a jeho uvedení do provozu se stane v rozvoji zahrady důležitým milníkem. Dostatek vody přinese návštěvníkům pohled na dosud nevystavené sbírky a zahrnuje v sobě vlastní potenciál krásně zelených expozic. „Výstavba vodovodu zapadá do celkové koncepce postupného rozvoje botanické zahrady v Troji. Otevírají se tím nové možnosti a jde skutečně o jeden z mimořádně důležitých milníků, který Botanickou zahradu zase posouvá kvalitativně dopředu," říká náměstek primátora Petr Hlubuček.

Voda z vodovodního řadu má totiž pro pěstitele rostlin mnohá úskalí. Tato voda obsahuje v Praze poměrně vysoké množství rozpuštěných minerálů, což je vhodné pro lidi, ale škodí rostlinám. Dalším problémem je určitá nepředvídatelnost kvality, jelikož voda pochází z více zdrojů, které se svým minerálním složením a tvrdostí výrazně liší. „Dochází tak k různému působení vody na rostliny a ze zkušenosti již dlouho víme, že z chování rostlin poznáme v řádu týdnů změnu zdroje vody, která teče do botanické zahrady," dodává Bohumil Černý.

Magistrát hlavního města Prahy v blízké době vypíše tendr na výstavbu vodovodu. „Čerpací stanice bude vybudována v prostoru u bývalé Trojské lávky. Výstavba vodovodu bude probíhat v celkové délce cca 860 metrů a uvažovaný profil potrubí je 140 milimetrů. Součástí celé akce je i vybudování vodojemu o celkovém objemu 70 metrů krychlových, který bude umístěn na náhorní plošině areálu botanické zahrady u stávající rozhledny. Na tento přívodní vodovod bude napojen i areál Trojského zámku a jeho zahrady," uvedl Václav Jůzko, vedoucí stavebního oddělení Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Díky zvolenému řešení dojde k úsporám nákladů a celkově lze projekt označit nejen za ekonomický a ekologický, ale i za vhodný pro rostliny. Stavba by měla začít v tomto roce a dokončena by měla být v roce 2020.

Zdroj: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA