Rozhlédni se! má celorepublikový charakter a zaměřuje se zejména na děti ve věku 6 až 10 let. Těm se pomocí interaktivních tréninků snaží vysvětlit pravidla správného chování při pohybu na silnici, ať už se ho dítě účastní jako spolujezdec, chodec, nebo například cyklista.

Celý koncept zábavných školení je založen na pěti základních pravidlech správného chování při pohybu na silnici: rozhlédni se, připoutej se, buď vidět, chraň se a pomáhej. Děti se dozvědí, jak se mají chovat v různých situacích na silnici, jak mohou být lépe vidět pro řidiče, a mohou si vyzkoušet, jak dobře znají dopravní značky.

Tisíce proškolených dětí

Za dobu svého působení oslovil projekt více než 13 000 dětí. Program je nabízen základním nebo mateřským školám jako alternativa klasického modelu dopravní výchovy. Už potřetí bude Rozhlédni se! také součástí filmového festivalu ve Zlíně.

Rozhlédni se! jako prevence proti neopatrnosti 

Projekt vznikl již před 10 lety z iniciativy Nadačního fondu Kolečko, který finančně a materiálně podporuje centra dětské traumatologie a realizuje programy prevence úrazů dětí zejména v silničním provozu. Nadační fond Kolečko letos slaví 15. výročí svého vzniku. Za tu dobu poskytl dětským traumacentrům finanční prostředky a vybavení v celkové hodnotě přes 9 700 000 Kč.

Díky každoroční podpoře jedné z nejvýznamnějších stavebních firem u nás, stavební skupiny EUROVIA CS, může tým Rozhlédni se! cestovat za dětmi po celé České republice.

20 let s Eurovií

Skupina EUROVIA CS se angažuje ve Zlínském kraji už 20 let. Za tu dobu zde společnost vybudovala řadu cyklostezek, opravila mnoho místních komunikací a rekonstruovala městský mobiliář. Podílela se také na rekonstrukci vozovky přímo v centru Zlína v Dlouhé ulici. Díky modernizaci se obyvatelé i návštěvníci města mohou dnes těšit například z nové zastávky před nákupním centrem Zlaté jablko.

Nadační fond Kolečko společně se stavební skupinou EUROVIA CS vás tímto zvou na dny plné her a ukázek správného chování při pohybu na silnici od 28. 5. do 29. 5.