Společnost RONAL GROUP patří na světovém trhu k předním výrobcům kol z lehkých kovů. Činnosti společnosti pokrývají celý procesní řetězec – všechny výrobní kroky, od konstrukce přes výrobu nástrojů a forem až ke konečnému výrobku, vykonává společnost RONAL GROUP sama na nejmodernějších výrobních zařízeních. Inovativní procesy a vlastní vyvinuté technologie dosvědčují inovační sílu a vysoké nároky společnosti na kvalitu.

Jičín – Společnost RONAL GROUP letos slaví 50 let. S jednateli Michalem Pavlasem a Davidem Stěhulkou jsme se vrátili k začátkům společnosti i závodu v Jičíně a v Pardubicích a zaměřili se na celkové fungování.

Letos slavíte 50 let na trhu, co to pro firmu znamená? Jaký je vidět posun?
Pro firmu je toto jubileum samozřejmě veliký úspěch. Cítíme hrdost za naše zaměstnance, kteří podpořili rozvoj firmy. Zároveň je to pro nás i závazek, abychom pokračovali v nastaveném trendu. Obrovský posun vidíme i my v České republice. Závod Jičín byl první investiční projekt firmy Ronal ve východní Evropě a velmi záhy se potvrdil jeho vysoký potenciál a životaschopnost.

Bude rok 2019 ve znamení oslav?
RONAL GROUP má přibližně 8000 zaměstnanců a 50leté výročí chce oslavit s každým z nich. V Jičíně plánujeme velkou oslavu 8. června, v Pardubicích 15. června. Rekapitulovat budeme všech 5 dekád a poděkujeme zaměstnancům osobnější formou. Výročí jsme si chtěli připomenou také vydáním speciální edice kol pod názvem Ronal R50 Aero. V podstatě se oprášil 30 let starý retrodesign, který dostal nový, atraktivní, zlato-stříbrný vzhled.

V čem je specifický závod v Jičíně?
Jak bylo zmíněno, první závod u nás vznikl v Jičíně v roce 1993. Původně jako společný podnik s firmou AGS, kdy jsme využívali staré výrobní haly. Po přechodu společnosti Ronal stoprocentně do skupiny Ronal jsme začali areál intenzivně revitalizovat a dál rozšiřovat. Začínali jsme zde s méně jak 100 zaměstnanci. Kvalita českých lidí a jejich šikovnost se ukázala jako zásadní pro úspěch samotného projektu. Velmi brzy byl hlad ze strany našich zaměstnanců posunout se někam dál, jejich příspěvek, snaha a píle byly v tu dobu enormní. To vedlo k tomu, že se podnik začal velice slušně rozvíjet. V Jičíně sídlí také centrála společnosti Ronal Česká republika. Máme zde lokální management, jsme místní a snažíme se díky tomu udržovat rodinné klima a českou specifikaci v komunikaci. Výjimečný je náš závod také v tom, že zde máme poměrně hodně zaměstnanců, kteří jsou s námi od začátku. Pomalu sice dochází ke generační obměně, ale velké množství z nich je s námi více než 20 let. To ukazuje na stabilitu podniku, jsme atraktivním zaměstnavatelem a seriózním partnerem.

Na jakém počtu zaměstnanců jste dnes?
Z původního malého projektu dnes máme v Jičíně téměř 700 zaměstnanců. Kromě toho se podařilo vybudovat další dva závody. Jeden v Pardubicích se 700 zaměstnanci a mimo to na přelomu milénia vznikla společnost Sanswiss, výrobce sprchových koutů, která patří také do skupiny RONAL GROUP a tvoří dnes samostatnou divizi. Koncern na základě pozitivních zkušeností v České republice expandoval také do Polska a na základě úspěchů se mu podařilo stát se číslem jedna v Evropě.

Jaké jsou vize do budoucna?
Chceme zajistit trvale udržitelný růst, plnit požadavky automobilového průmyslu, kvalitu dodávek, což je extrémně náročné. Máme ale kvalitní know-how, které je potřeba skloubit s kvalitními zaměstnanci. Zároveň chceme, aby naši zaměstnanci byli spokojení a měli dobré podmínky pro práci i pro osobní život. V Pardubicích dokončujeme rozvoj závodu v oblasti obrobny. V Jičíně jsou investiční záměry mířené především do obnovy a modernizace technologie slévárenství. Je to rok, co zde máme moderní lakovnu, nejmodernější zařízení v této kategorii, co na trhu existuje. Do tohoto zařízení jsme investovali s ohledem na stále náročnější požadavky zákazníků a s ohledem na zlepšení pracovních podmínek a životního prostředí více než 1 miliardu korun. Další extenzivní rozvoj v tomto závodě není v plánu. RONAL Group se snaží být vizionářem, komunikujeme s našimi zákazníky, což jsou největší automobilky v Evropě, už ve fázi vývoje kol nabízíme své know-how a v tomto okamžiku investujeme nemalé prostředky do výstavby nového technologického a inovačního centra Rontech v Německu.

Přestože se pyšníte více jak 8000 pracovníky po celém světě, ani Ronalu se nevyhýbá jejich nedostatek. Týká se to i závodu v Jičíně? Sháníte zaměstnance? Jaká je vaše personální politika?
Jako každý podobný subjekt v republice, i my v tomto okamžiku trpíme nedostatkem těch správných pracovních sil – to je známá problematika technického školství. Lidi nám ale nechybí, protože jsme schopni nabídnout nadstandardní podmínky našim zaměstnancům. Fluktuace není nijak vysoká. I v Pardubicích, kde probíhala širší náborová kampaň, se nám podařilo sehnat kvalitní zaměstnance, neboť nabízíme něco navíc. Kromě nadstandardních platových podmínek nabízíme celou škálu dalších benefitů. Ke spokojenosti našich zaměstnanců slouží i seriózní firemní kultura. Přestože jsme podnik střední velkosti, snažíme se udržovat klima téměř rodinné firmy, lidé tu nepracují pod stresem, komunikujeme spolu a to je určitě velké plus. Vedle podmínek a benefitů, které jsou na trhu čím dál víc obvyklé, jako týden dovolené navíc, třináctý plat, roční bonusy, se snažíme s odkazem na Ronal hodnoty poskytnout kvalitní pracovní podmínky, které například podporují vzdělávání našich zaměstnanců. Do budoucna se chceme zaměřit na hledání rovnováhy mezi prací a privátním životem. V našem provozu, kde pracujeme na tři až čtyři směny, to není samozřejmě jednoduché. Nicméně v rámci našich možností nabízíme zaměstnancům např. třítýdenní letní dovolenou vcelku, kde to bylo možné jsme zavedli pružnou pracovní dobu a podporujeme i mimopracovní aktivity zaměstnanců s jejich rodinami. Chceme se potkávat i jinak než jen pracovně a dál stavět na pozitivní atmosféře rodiny Ronal.

Zapojujete se nějak do dění v regionu?
Firma je stabilní a seriózní partner, a to nejen pro zaměstnance, ale i pro obchodní partnery. Je to silná společnost, která je aktivní i v regionu v rámci společenské zodpovědnosti. K výročí závodu v Jičíně jsme obdarovali drobným dárkem nejenom naše zaměstnance, ale mysleli jsme i na vnější okolí firmy. Jak v Jičíně, tak v Pardubicích jsme věnovali symbolický šek na 25 tisíc korun potřebným organizacím. Například s Oblastní charitou v Jičíně jsme navázali delší spolupráci a zorganizovali jsme zaměstnanecký den, během kterého naši zaměstnanci organizaci pomáhali. Kromě toho podporujeme městské akce a další organizace, například jičínské Apropo nebo řadu regionálních sportovní oddílů. Snažíme se umožnit dětem, aby mohli sportovat bez větších finančních příspěvků. Aktivní jsme i při další podpoře regionálních aktivit. Co se týká naší zodpovědnosti v oblasti ekologie, máme program PlanBlue, který se zaměřuje na ochranu životního prostředí a úsporu energií. Na životním prostředí nám záleží a podnikáme pro to mnoho opatření a investic v řádu desítek milionů, které vedou ke snižování emisí a hluku. Lokální zátěž, především tu dopravní z obchvatů a mostů, si tady v Jičíně uvědomujeme, proto se snažíme, aby náš příspěvek k tomu všemu byl co nejnižší.

Ronal v nedávné době postihla pokuta od České inspekce životního prostředí z oddělení ochrany ovzduší v Hradci Králové za porušení zákona o integrované prevenci a zákona o ochraně ovzduší – k tomuto rozhodnutí jste se odvolali, ale neúspěšně. O co šlo?
Je pravda, že nám byla udělena pokuta. Ta se ale týkala administrativního pochybení, které vzniklo změnou výkladů integrovaných povolení. Tím se změnilo posuzování povolení ze strany těchto orgánů. Integrované povolení máme platné od roku 2004. Od té doby tu proběhly již tři kontroly se závěrem vždy bez závad. Poté došlo ke změně výkladů ze strany těchto orgánů a v roce 2016 Česká inspekce životního prostředí náhle změnila své stanovisko. My jsme se proti tomu odvolali a domníváme se, že se skutečně jedná pouze o administrativní záležitost popisné části, kterou si v tomto okamžiku úřad vykládá jako závaznou. Za nás jsme podnikli veškeré kroky, abychom tato povolení přepracovali, aby byly plně v souladu s naší výrobou. V tomhle okamžiku jsou všechna povolení revidovaná a stanoviska všech dotčených orgánů jsou taková, že naše výroba a navýšení kapacit, o kterých se bavíme, jsou bez závažného vlivu na životní prostředí, je tam přímo uvedeno, že tento vliv je nevýznamný až nulový. Jako velký průmyslový výrobce jsme pod přísnou kontrolou, provádíme zde každý rok autorizované měření a jsme jednoznačně schopni prokázat, že emise trvale snižujeme a snižujeme je pod zákonné limity s ohledem na již zmíněné investice v řádu desítek milionů korun do odprašovacího zařízení a do tlumičů hluku. Skutečně se chováme zodpovědně. Pokud bychom překročili limit emisí, jsme pokutování za emise, tak to ale nebylo. Kontrolují nás pravidelně a výsledek je vždy jednoznačný – bez překročení limitní hodnoty.

https://www.ronalgroup.com/cs/location/ronal-cr-s-r-o-jicin-tschechien/