Chcete motivovat mladé rodiny, aby zůstaly ve Vyškově. Jak?

Rádi bychom jim nějak ulehčili a snížili finanční zátěž, které jsou už od začátku svého fungování vystaveny. Jedním ze způsobů, jak jim pomoci, je výstavba startovacích bytů ve městě. Bydlení ve startovacích bytech by mělo fungovat formou pronájmu na dobu určitou, maximálně na pět let. Další variantou, jak je podpořit, jsou zvýhodněné půjčky až do výše půl milionu korun na pořízení vlastního bytu či domu. Takovým okamžitým způsobem, jak můžeme rodinám pomoci, je padesátiprocentní sleva za svoz komunálního odpadu pro děti do 15 let. 

Co má být cílem těchto opatření?

Především chceme zastavit vylidňování města a zamezit stárnutí populace. Vyškov potřebuje mladé lidi, kteří zde budou žít, zakládat rodiny, podílet se na veřejném a kulturním dění. Navíc bychom rádi vyslali jasný signál, že město na rodiny nezapomíná a že je chce podporovat v těžkých začátcích i později. 

Seniorskou politikou se Vyškov zabývá dlouhodobě. Co už se povedlo?

V minulých letech se přistavělo třicet jednobytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou na ulici Tyršova. Také se podařilo převést od Jihomoravského kraje do majetku města Penzion pro seniory, ve kterém bydlí více než 100 osob v důchodovém věku. Navíc se do jeho opravy investovala velká finanční částka, aby seniorům sloužil k jejich naprosté spokojenosti.
Pro ty seniory, kteří se ještě o sebe dokážou postarat sami ve svém domácím prostředí a potřebují jen větší či menší výpomoc, město zajišťuje terénní sociální a zdravotní služby. 

Co plánujete pro vyškovské seniory dál?

V podstatě se nyní snažíme zajistit péči o ty seniory, kteří se o sebe už sami postarat nemohou. Chceme vybudovat zařízení s celodenním systémem péče. Pro dvacetitisícový Vyškov by měla stačit kapacita šedesát až osmdesát lůžek. Nepotřebujeme stavět žádné lidojemy, kde se lidé budou cítit ztraceni, ani domy u rušných křižovatek. Město by mělo domov zřídit, financovat jeho provoz, kontrolovat přijímání seniorů a kvalitu péče. Přednostně by sem měli být umisťováni potřební s trvalým bydlištěm ve Vyškově. 

Už víte, kde by nový Domov pro seniory měl být postaven?

Zatím máme vytipovaných několik vhodných lokalit, které splňují naše podmínky. Místo musí být dostupné, v dobré lokalitě a disponovat pěkným klidovým zázemím. Cílem je poskytnout budoucím klientům domova nerušený odpočinek, možnost procházek i častého setkávání s rodinou. To vše v důstojném a rodinném prostředí. 

Roman Celý