V pátek 27. září se areál rodinné firmy HTP s r.o. v Žirovnici otevřel veřejnosti. U příležitosti slavnostního otevření nové výrobní haly pro zcela automatizované zpracování plechů o rozloze 3 000 m2 si zájemci mohli prohlédnout všechny firemní prostory a technologie.

Dne otevřených dveří se kromě podnikatelských partnerů společnosti zúčastnily i významné osobnosti, mezi nimi místopředseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch a hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. Nechyběli ani zástupci obcí Žirovnice, Počátky a Kamenice nad Lipou nebo ředitelé středních a základních škol, se kterými firma HTP s.r.o. spolupracuje v oblasti technického vzdělávání a popularizace techniky.

Na začátku setkání hosty přivítal majitel a zakladatel společnosti Stanislav Tománek a seznámil je s vizí společnosti. „Historie naší rodinné firmy se píše už 23 let a jsme flexibilní strojírenskou továrnou. S touto novou halou, s investicí, kterou jsme realizovali v loňském a letošním roce, jsme si otevřeli dveře do světa digitálně řízené výroby. Jde za prvé o nový způsob řízení ve výrobě a za druhé o zavedení systému práce s daty bez potřeby papíru a s eliminací chyb lidského faktoru. Firmy by měly být součástí společenství, a proto jsem rád, že jsou tu zástupci samosprávy. Protože my se cítíme být jejich součástí. Snažíme se vytvářet pracovní místa a podmínky pro to, aby mladí lidé v regionu zůstávali. Jde i o práci v oblasti sociální, životního prostředí a dlouhodobého rozvoje firmy,“ zmínil majitel.

Podnikatelská činnost firmy HTP s r.o. se soustředí do oblasti vlastní strojírenské výroby moderními technologiemi zpracování plechů, svařování, lisování, CNC frézování a velmi přesného CNC soustružení, povrchových úprav a doplněné výrobou montážních celků. Služby společnosti pokrývají celé spektrum činností od provedení průzkumu trhu, nabídko-poptávkového řízení, vývoje a konstrukce, výroby vzorků a sériové produkce, až po zajištění dopravy. Výrobní středisko v Žirovnici je vybaveno moderními CNC stroji s flexibilní automatizací a nabízí kapacitu pro náročné zákazníky v oblastech velmi přesné výroby středních sérií. Společnost HTP s r.o. podporuje své zaměstnance a přispívá k výchově mladých odborníků, protože technické vzdělání nabízí budoucnost. Šikovní a aktivní pracovníci najdou ve společnosti HTP s.r.o. vždy své uplatnění. Nabídka volných pozic na www.htpcr.cz/kariera