Jako lídr okresu Břeclav se chci postarat o to, aby začaly práce na obchvatu Břeclavi. Podporuji také rozvoj cestovního ruchu, který je pro jihomoravský region velmi důležitý.

Jsem členem Zastupitelstva Břeclavi a rovněž členem Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kde mám funkci uvolněného předsedy výboru pro regionální rozvoj. Právě podpora a rozvoj míst, kde žijeme, je pro nás nejdůležitější. Proto spolupracuji s neziskovka-mi, MASkami, mikroregiony, starosty, místostarosty a zastupiteli. Cením si hlavně jejich snahy něco pro lidi udělat bez ohledu na čas a peníze. Spolu s rodinou, která je mi v práci velkou oporou, jsou mými celoživotními zálibami i sport a folklor. Už v předškolním věku jsem začal s gymnastikou a v osmi letech jsem pak přesedlal na hokej. Mé tělesné dispozice mě však předurčily spíše k rekreačnímu sportu. Dodnes chodím hrát fotbal na Pastvisko ve Staré Břeclavi a hokej s kantory břeclavského gymnázia. K folkloru mám blízko od mládí, od patnácti let „chodím v kroji" a život bez lidových zábav si nedokážu představit. V politice se řídím heslem „zdravý selský rozum a kupecké počty". Chci se postarat o to, aby začaly práce na ob- chvatu Břeclavi. A také ještě víc podpořit cestovní ruch. Právě v něm vidím alternativu pro naše zemědělce a možnou cestu, jak se dál postarat o naši obživu. Máme folklorní tradice, lednicko-valtický areál, cyklostezky a dobré víno, proto je smysluplné pozdržet u nás turisty na delší čas než jen na pár dní.

http://www.kdujiznimorava.cz/politika/