Chcete, aby se Vyškováci podíleli na rozhodování o tom, do čeho budou investovány městské peníze. Jak toho hodláte dosáhnout?

Rádi bychom propojili potřeby občanů se zájmy města. Jednou z forem je otevřená diskuze a takzvaný participativní rozpočet. Pro začátek bychom do něj chtěli vyčlenit pět milionů korun. Občané by se zároveň mohli vyjádřit, na co budou peníze použity, a sami se tak podílet na vytváření podoby našeho města. Rádi bychom viditelněji podpořily některé z aktivních zájmových spolků ve Vyškově a jeho místních částech. Se svými tipy na investice mohou přijít například rybáři, myslivci, skauti, sokoli, orli a další jednotlivci či spolky, kteří mají pocit, že by se v jejich okolí mohlo něco zlepšit. Touto formou podpory by měl být v budoucnu financován například nový objekt skautské klubovny a zázemí mateřského centra ve Smetanových sadech nebo rekonstrukce areálu Sokola u ZŠ Tyršova.

Součástí vašeho programu je podpora mladých rodin. Jaká konkrétní opatření pro ně připravujete?

Naším nejvýznamnějším plánem je výstavba startovacích bytů. Vycházíme z předpokladu, že uživit rodinu z jednoho platu a zároveň sehnat prostředky na hypotéku není snadné. Navíc jsou pozemky ve Vyškově drahé a je jich málo, takže je takové bydlení pro mladé rodiny zkrátka nedostupné. My o ně ale stojíme a rádi bychom je tu udrželi. Proto jsme vymysleli způsob, jak jim pomoci v nesnadných začátcích.

Jak by měly startovací byty fungovat v praxi?

Bydlení ve startovacích bytech by bylo formou pronájmu na dobu určitou, maximálně na pět let. Taková doba by měla stačit, aby se rodina dokázala postavit na vlastní nohy. Abychom ale vůbec mohli začít s výstavbou bytů, je třeba znovu obnovit městský fond bydlení. Ten byl v posledních letech vyčerpán. Chtěli bychom do něj vložit přibližně čtyřicet milionů korun, které by měly být použity právě na výstavbu padesáti nových startovacích bytů. V současné době máme vytipovaných několik lokalit, kde by se dalo stavět. Patří mezi ně okolí centra, sídliště Sochorova nebo místo bývalé zdravotní školy.

Jakou další motivaci připravujete pro rodiny, abyste je udrželi ve Vyškově?

Rádi bychom snížili finanční zátěž, které jsou už od začátku vystaveny. Další ze způsobů, jak jim pomoci, jsou zvýhodněné půjčky až do výše půl milionu korun na pořízení vlastního bytu či domu. Jiná varianta pro všechny rodiny je každoroční 50% sleva na svoz odpadu pro všechny děti do 15 let.

Co má být cílem těchto opatření?

Rádi bychom zastavili vylidňování města. Za posledních deset let ubyla ve Vyškově téměř tisícovka obyvatel. Navíc je známým faktem, že obyvatelstvo rychle stárne. Vyškov přitom potřebuje mladé lidi, kteří zde budou žít, zakládat rodiny, podílet se na veřejném a kulturním dění. Samozřejmě nehodláme usnout na vavřínech. Víme, že rodiny potřebují mnohem víc než jen podporu v bydlení a slevy. Proto chceme postavit nové kulturní centrum, zmodernizovat kino, zavést atraktivní dotace pro sportovní oddíly, ale i podpořit vznik nových dětských hřišť a obnovit ta stávající. Prostě nám jde o to, aby se jim tu dobře žilo.

Richard Šimáček