Vzdělávání  a resocializace osob ve výkonu trestu. Ale také práce s lidmi bez domova, s poruchami chovávání nebo v celé řadě dalších pomáhajících profesí. Právě na to se zaměřuje jeden z nejmladších bakalářských studijních programů Univerzity Jana Amose Komenského Praha (UJAK)  Resocializační a penitenciární pedagogika. Obdobný program lze přitom v Česku studovat již jen na jedné mimopražské univerzitě.

Mnohostranné uplatnění

„Resocializační a penitenciární pedagogika je ve struktuře pedagogických věd dnes již samostatným multidisciplinárním oborem, který v sobě snoubí pedagogiku, sociální a speciální pedagogiku, psychologické vědy, sociologii, penologii a penitenciaristiku a další příbuzné společenské nauky,“ popisuje doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D., garant studijního programu.

Program je určen pracovníkům resortů ministerstva spravedlnosti (Vězeňská služba České republiky, Probační a mediační služba, Ústavy zabezpečovací detence, práce se seniory), školství, mládeže a tělovýchovy (výchovné ústavy, diagnostické ústavy, dětské domovy se školou a podobně), vnitra (Policie ČR, správa uprchlických zařízení), financí (Celní správa ČR) a Armády České republiky. Absolventi studia bakalářského programu Resocializační a penitenciární pedagogika tak najdou mnohostranné uplatnění na společenském trhu práce, zejména ve službách, neziskovém sektoru a silových resortech, neboť program má široký záběr v pomáhajících profesích.

Zjistěte více na dnech otevřených dveří

„Věříme, že nový studijní program přinese naší společnosti pozitivní výsledky v práci s odsouzenými, bezdomovci, s mládeží s poruchami chování, v činnosti vojenských misí a řadě dalších odvětví pomáhajících profesí,“ vysvětluje docent Jůzl. Katedra speciální pedagogiky UJAK zároveň připravuje i navazující studijní program magisterský, který bude určen pro střední a vyšší řídící funkce v uvedených resortech, a bude tudíž směřovat kromě rozšiřujících předmětů i do managementu.

Pokud vás nový studijní program zaujal, neměly by vaší pozornosti ujít dny otevřených dveří. Nejbližší UJAK pořádá 11. března a 15. dubna. Tam se také dozvíte více například o nových studijních programech Speciální pedagogika nebo Mezinárodní vztahy a diplomacie.

www.ujak.cz