Jak budete postupovat, jakmile získáte stavební povolení?

Začneme s dostavěním obou hal. Podle dohody o smíru jsme povinni dokončit stavby do šesti měsíců po vydání stavebního povolení. To pohodlně stihneme i v potřebné vysoké kvalitě. Některé klíčové materiály, které na trhu chybí, už máme připravené. V průběhu povolovacích procesů začneme budovy nabízet na trhu a připravovat je pro konkrétní zákazníky. Rádi bychom prostory pronajali firmám, které by byly spojené s děním ve městě. Ideální by byly například firmy z farmaceutického průmyslu, zdravotnického prostředí, nebo společnosti s přidanou hodnotou tak, aby tu mohli najít práci například absolventi lékařské či farmaceutické fakulty apod. Hledáme dlouhodobé partnery a takovou garanci dokáží nejlépe přinést právě firmy spojené s potenciálem využití velkého regionu, ať už v kontextu zaměření škol, velké spádové oblasti nebo vybudované infrastruktury.

Jaké další plány máte v této části Hradce Králové?

Chystáme se spustit povolovací proces pro vybudování trvalé křižovatky u vjezdu do areálu. Současný vjezd máme povolený pouze dočasně – do roku 2025. Je to proto, aby náš provoz nenarušil výstavbu připravované severní tangenty. Tato dohoda je mezi námi a ŘSD a pomohla i smíru s městem. Poté bychom v rámci průmyslové výstavby v této lokalitě chtěli postavit třetí a čtvrtou budovu. Portfolio CTP je velmi široké a neplatí, že se vždy jedná o sklady nebo montovny, jak si možná část obyvatel myslí. Lidově řečeno, vše má svůj vývoj a to stejné platí u průmyslového nebo komerčního developmentu. Bohužel často se slovo developer nebo development spojuje právě se sklady, montovnami, zahraničními dělníky, … Slovo development přitom znamená vývoj a vše se v tomto oboru posouvá o stupně výše a směřuje k novým trendům. Takovým je např. průmysl 4.0, který vychází z digitalizace, automatizace a kybernetiky, v tom jde samozřejmě ruku v ruce změna na trhu práce v rámci kvalifikovaných zaměstnanců z jednotlivých oborů, požadavků znalosti cizích jazyků apod.

Jaký typ budov pod vaší vlajkou nejčastěji vzniká?

CTP se věnuje převážně průmyslovému developmentu. Přes 50 % našich budov slouží k výrobě, další část logistice a zhruba 10 % našich staveb je využita k administrativě, informačním technologiím, maloobchodním objektům apod. V Brně jsme postavili naši první studentskou kolej, aktuálně rekonstruujeme průmyslový areál Vlněny v centru Brna, kde proběhne kompletní obnova celé lokality, včetně výstavby campusu a nového IQ administrativního komplexu, také zrekonstruujeme Bochnerův paláca začleníme ho jako původní reprezentativní budovu do moderní architektury. Jsme flexibilní, budovy přizpůsobujeme konkrétním zákazníkům a stavíme jim je na míru.

O budovy, které postavíte, se nadále staráte?

Ano, držíme si model – postavit a pronajmout. S tím je samozřejmě spojená také kvalita. Tím, že budujeme jednotlivé stavby vlastně pro sebe, potřebujeme, aby si budovy udržely jak kvalitativní, tak vizuální stránku co nejdéle. Proto klademe důraz na materiály a umístění objektu do okolí. Nejsme vyznavači plotů a bariér, ale investujeme velké prostředky do zeleně a tím se snažíme o propojení průmyslové zóny s okolím. Příroda na rozdíl od lidí pracuje neustále a má velký vliv na celkový vzhled našich zón. V loňském roce jsme proto do zeleně investovali desítky milionů korun a jedna naše loňská stavba, která později získala ocenění jako průmyslová stavba roku, je obklopená zelení za 26 milionů korun. V této lokalitě jsme umístili vzrostlé lípy v kontextu výročí sta let republiky. Specialitou našeho hlavního zahradníka, vášnivého včelaře, je umísťovat včelstva na střechy budov, kde se postarají o opylení rostlin a stromů.

Jsou nové budovy stále potřeba, pokud se počet obyvatel dlouhodobě nezvedá?

Pokud se nestaví, nevznikají nové věci, společnost se nevyvíjí. Města, i když jsou velká, pak nemají co nabídnout. Pořád se vracíme k historii, ale netvoříme věci nové. Kdyby architekti Kotěra a Gočár nevyužili zbourání královéhradeckých hradeb a nespustili lavinu další výstavby, město by se nikdy nerozvinulo. Kotěra a Gočár byli vizionáři a po dalších desetiletích se to potvrdilo. Mrzí mě, že v dnešní době v ČR nevznikají více nové, architektonicky zajímavé stavby, že se neprolíná moderna s historickou architekturou. V poslední době mě nadchl návrh revitalizace Masarykova nádraží v Praze od architektů Zaha Hadid a snad bude tato stavba brzy zahájena. Ale takové věci mají vznikat v České republice už dávno, nejen v Praze, ale také v krajských a menších městech. Mrzí mě, že se nerealizovala výstavba Chobotnice od Kaplického. To jsou budovy, které v Čechách chybí. Města by mohla být díky nim mnohem zajímavější.

Proč je tak důležité, aby byla města zajímavá?

Líbí se mi komentář architektky Evy Jiřičné, která řekla, že veřejný prostor funguje jako obývací pokoj. Podle toho, jak ho mám zařízený, tak se v něm cítím, žiju a chovám se. Pokud je pěkný veřejný prostor ve městě, tak tam lidé chtějí trávit svůj volný čas a scházet se. Nechci přeci jít z práce rovnou domů, zabouchnout dveře a zůstat tam zavřený mezi čtyřmi zdmi.

Co myslíte, že chybí konkrétně v Hradci Králové?

Je to univerzitní a krajské město, ale chybí mi právě ten další článek řetězu – uplatnění pro absolventy. Postrádám tady nějaké kongresové centrum nebo kongresový hotel, špičkové kanceláře, krásný office house, kterým nalákáte do lokality firmy, start-upy. To jsou i naše ambice, chtěli bychom se podílet na rozvoji města. Ukázkou toho je například Brno, Plzeň, Ostrava.

Jak konkrétně jste se o to zasloužili?

Od počátku fungování společnosti CTP jsme investovali v rámci ČR desítky miliard korun, ať už v průmyslové výstavbě nebo ve výstavbě komerčních objektů, jako jsou kancelářské komplexy, vývojová centra apod.

Jaké jsou vaše další aktivity ve městech?

Filozofie firmy je investovat do dětí a mládeže. Dlouhodobě spolupracujeme například s Nadací Terezy Maxové, snažíme se podporovat dětské domovy, lokálně třeba dětské dny nebo kulturní akce. V Hradci Králové bychom v budoucnu chtěli podporovat nějaký sport, sociální programy, přispívat na kulturu a podobně.

 

CTP Invest, spol. s r.o.

· založena v roce 1998

· prvním projekt: průmyslový park v Humpolci

· v roce 2014 zahájila CTP regionální expanzi do Maďarska, Slovenska a Rumunska

· od roku 2015 je CTP největším průmyslovým developerem ve střední a východní Evropě

· www.ctp.eu

· www.domeq.cz