Díky dalším bonusům si pojištěnci mohou výrazně navýšit celkové čerpání příspěvků až do výše několika desítek tisíc Kč.

Z novinek roku 2019 vybíráme:

  • bonusový příspěvek pro matky za vícerčata do 18 let, ve výši 1.213 Kč na každé dítě pojištěné u RBP,
  • bonusový příspěvek pro těhotné matky s miminky do 2.500 Kč,
  • možnost navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro děti a mládež do 18 let sloučením limitu od rodičů a  přátel celkem do výše 10.000 Kč,
  • možnost navýšení limitu finančního příspěvku pro pojištěnce, kteří se léčí s celiakii sloučením limitu od rodičů a přátel   celkem do výše 10.000 Kč,
  • bonusový příspěvek do výše 10.000 Kč na 14 denní přímořský ozdravný pobyt rodičů s dětmi ve věku 8 - 15 let  s opakujícími se onemocněními horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami,
  • bonusový příspěvek na čtrnáctidenní léčebné lázeňské pobyty pro seniory ve výši 15.000 Kč,
  • příspěvek pro prvodárce, který bezplatně daruje krev ve výši 1.213 Kč,
  • trvalé každoroční příspěvky dárcům krve, kteří bezplatně darovali krev a mají minimálně 40 odběrů, a to až do výše  2.500 Kč, podle počtu odběrů.

Podrobnosti naleznete na www.rbp-zp.cz

Vaše RBP