Je pro majitele pozemku, který nechce, aby voda mizela jen tak a rád by udělal dobrý skutek, složitá záležitost vybudovat mokřad nebo tůň? Zvládne to svépomocí?
„Něco menšího zvládne jistě každý, ale velké tůně a zásahy na mokřadech jsou již poměrně náročně, zejména finančně. Každopádně by měl každý, kdo chce něco v krajině vytvářet nebo upravovat, oslovit v první řadě odborníky. Aby v dobrém úmyslu něco cenného nepoškodil“ 

Potřeba nutnosti zadržet vodu v krajině se v posledních letech stává stále naléhavější. Roste i poptávka po realizaci tůní, mokřadů a zlepšení vodního režimu? Je to určitý recept proti suchu v půdě?
„V našem spolku registrujeme v posledních letech zvýšený zájem lidí o realizaci opatření na podporu vody v krajině. Receptem na sucho v půdě je navracení vody co nejvíce do úrovně terénu a zadržovat ji zde. Tedy například vracení zatrubněných potoků na povrch, realizace a obnova mělkých tůní a rybníků, úpravy melioračních systémů apod. Když se takové opatření udělá dobře a na vhodném místě, pomůže vrátit vodu do půdy.
Zdroj: Radegast.
Co je největším kladem mokřadů a tůní?
„Zadržování vody s postupným uvolňováním dlouho po přívalové srážce a zpomalování odtoku vody z krajiny. Velmi důležitá je regulace teploty vzduchu (dopadající energie se využije na odpar namísto ohřevu vzduchu) a podpora malého koloběhu vody výparem. A v neposlední řadě biodiverzita, mokřady jsou jedny z druhově nejbohatších ekosystémů na světě.“

Sucho hrozí v celosvětovém měřítku. Co s tím, je v krajině málo vody nebo se k ní chováme přezíravě a plýtváme jí?
„Nemůžu hodnotit celosvětově, ale u nás v ČR je v průměru vody docela dost, jen je jí velká část v zemi v trubkách. Vidím, že velká část naší krajiny je odvodněná, místy nadměrně a nejspíš i zbytečně. Odtok z krajiny je zrychlený, mizí voda z půdy, a pokud méně prší, hodně ploch rychle vysychá. Odvodnění krajiny je dvou typů – povrchové (kanály, úpravy toků) a podzemní (meliorační soustavy).“

Může v boji proti suchu pomoci každý z nás? Na jaře bylo sucho a nyní hodně prší…
„Musíme se snažit odtok vody zpomalovat, a to nejen kvůli suchu. I pro přívalové srážky je nutné zpomalení odtoku vody. Ale to už není jen o mokřadech, potřebujeme remízky, meze a vhodnou péči o zemědělské a lesnické plochy. Každý z nás se může nějak zapojit. Může se třeba přidat do nějakého spolku, který se problematikou zabývá nebo se snažit například přesvědčit vedení obce, aby nějaké opatření vzniklo na jejích pozemcích. Tisícemi drobných opatření, vhodně provedených, můžeme krajinu významně pozitivně ovlivnit."

Záchytné nádrže na dešťovou vodu zkrášlily Pradědovu galerii v Jiříkově. Jiří Halouzka z Jiříkova ve svojí řezbářské dílně a galerii – Pradědova galerie postavil několik záchytných nádrží na dešťovou vodu, pomocí kterých zalévá zahradu.

Jste umělecký řezbář, pracujete se dřevem, k přírodě máte tedy blízko. Provozujete galerii v Jiříkově, která je v rozsáhlé zahradě, ale jak vznikl nápad stavby záchytných nádrží na vodu, co vás k tomu přimělo?
„Již před dvaceti lety jsem se zabýval tím, kde vzít vodu na zalévání zahrady, a tak vznikl nápad, vytvořit si  zásobárnu dešťové vody. Zpočátku jsem vzal čtyři silné kůly, dal je do čtverce a pokryl gumovou plachtou. Po dešti jsem se sám divil, kolik vody nateklo. Tak jsem začal rozvíjet možnosti budování dalších rezervoárů dešťové vody.“

Kdo vám pomáhal s realizací? Nebo jste to zvládl sám? Kolik nádrží jste postavil?
 „Postupem času jsem vytvořil sedm nádrží na vodu sám s manželkou.“

Všimli si vašeho projektu návštěvníci galerie? Jaké byly jejich reakce?
„Samozřejmě, že všichni, neboť voda neslouží jen k zalévání, ale zkusil jsem do nádrží vysadit i lekníny a jiné vodní rostliny. V té době jsem chtěl pomoci i ostatním a ukázat jim, jak je jednoduché vlastními silami si udělat nádrž na dešťovou vodu. A to tak, že to dokáže i člověk samotný, bez bagrování a další techniky. Kolečky jsem navozil odpadovou hlínu, ze které jsem vytvořil kruhový nebo obdélníkový val, pokryl ho plachtou a nádrž byla hotová.“
Zdroj: Radegast.
Neplánujete podobný projekt, když letos je poměrně deštivý rok?
„Já se směji těm, co zrovna objevili Ameriku, když již před dvaceti lety jsem tuhle jednoduchou pomoc publikoval. V době, kdy u nás bylo maximálně sucho, jsem vody měl vždy dost a to stoprocentně dešťové.“

Jak se díváte na problematiku sucha a důsledky pro lidstvo?
 „Já jsem člověk, který ještě pamatuje všude remízky, tůně, dokonce i mokřady tam, kde byste je dnes nikde nečekali. Takže jsem rád, že se pomalu začíná vše vracet do doby, kdy bylo vody v krajině dostatek.“

Může bojovat proti suchu každý z nás?
„Ano může, není třeba stavět velké záchytné nádrže, stačí si pod okap dát pár beček a na zalévání zahrádky to stačí. Tím se šetří pitná voda, která je čím dál vzácnější. Sám bych nevěřil, že dešťová voda je tak čistá, že v ní dokážou žít ryby i vodní živočichové.“
Zdroj: Radegast.

Zdroj: Radegast.
www.bojprotisuchu.cz