„Přihlášky k účasti do koncesního řízení podaly Krajská zdravotní a.s., Litoměřická zdravotní, s.r.o., PRIVAMED a.s. a Česká zdravotnická a.s.,“ připomněl Radek Lončák, předseda představenstva a následně dodal, že subjekt Česká zdravotnická a.s. nesplnil požadované kvalifikační podmínky koncesního řízení a na základě návrhu administrátora koncesního řízení rozhodnutím zadavatele z jeho dalšího průběhu vyřazen.

Druhá fáze koncesního řízení bude spočívat v dialogu s kvalifikovanými účastníky. Jednání se spolu s administrátorem řízení bude účastnit i pracovní skupina sestavená z manažerů zastupujících v litoměřické nemocnici jednotlivé oblasti služeb a provozu. Tento tým pro jednotlivá jednání s kvalifikovanými účastníky již připravuje potřebné podklady a materiály.

Výkonný ředitel nemocnice Radek Lončák, který si je plně vědom závažnosti výběrového řízení na silného ekonomického nájemce a proto klade důraz na profesionalitu nejen ze strany zájemců o litoměřickou nemocnici, ale také ze strany posuzujících, k tomu podotkl: „Rozhodně je pro nás důležité, aby nový nájemce garantoval zachování rozsahu poskytované lékařské a ošetřovatelské péče a tudíž ponechal všechna oddělení nemocnice, která nyní poskytují kvalitní zdravotní služby nejen obyvatelům Litoměřic, ale celého Ústeckého kraje. Trváme na zajištění minimálně stávající kvality, na personální i finanční stabilitě nemocnice a také na celkovém rozvoji v poskytování zdravotních služeb v této nemocnici.“

Výhodou pachtu nemocnice, na rozdíl od klasického prodeje, podle Radka Lončáka je, že město, jako zakladatel, má a bude mít vždy možnost stanovovat pravidla a určovat hranice. „V případě, že bude hrubě porušena pachtovní smlouva, můžeme zakročit,“ vyvrátil případné pochybnosti.

„Subjektům, které se kvalifikovaly do druhé fáze, bylo již rozesláno oznámení o jejím zahájení, a to spolu s předpokládaným harmonogramem dalších jednání,“ popsal aktuální stav Radek Lončák a zároveň konkretizoval, že předpokládané první jednání spojené s prohlídkou nemocnice proběhne 1. června.

Tento historický posun litoměřické nemocnice by měl být zásadním pozitivním krokem, který přinese další možnosti ve zvýšení kvality léčby a v neposlední řadě také ve výchově další generace kvalitního personálu, který je pro bezproblémový chod nemocnice nezbytný.