GTL, spol. s r. o. nabízí hned několik důvodů, proč skladovat právě u nich:

  • profesionální a individuální zákaznický přístup je naší prioritou
  • bezpečný sklad na dosah Prahy D11, profesionální zabezpečení skladu i Vašich dat
  • zajistíme komplexní logistiku, skladujeme produkty z různých odvětví
  • skladování, překládka zboží, distribuce, balení na míru a příprava zboží pro následnou distribuci
  • celní služby spojené se skladováním i v celním skladě
  • přímé napojení na distribuční linky v rámci ČR

Oddělení logistiky a skladu jistě prošlo změnami, jakými?

GTL se od svého vzniku velmi úzce zaměřuje na dopravu a logistiku směřující na jihovýchod Evropy operujícího na relace Rumunska, Bulharska, Srbska, Turecka, Řecka a Kypru. Logistika a sklad se stávají dalším plnohodnotným pilířem společnosti. Důležitým úkolem je implementace nového skladového systému WMS a nastavení čteček čárových a QR kódů. Obměna systému byla nezbytná pro plynulý provoz v novém skladě. Vlastní vývoj systému s možností napojení na stávající programová řešení uvnitř firmy je proto logickým krokem. Nový regálový a policový systém pro skladování byl rovněž rozšířen o novou manipulační techniku, konkrétně o retraky. Hlavním úkolem budoucích změn byla nová organizační struktura oddělení, rozdělení a popis kompetencí, motivační a hodnotící program, nastavení pracovních směn a v neposlední řadě nábor nových pracovníků. Dá se říci, že změny jsou komplexní a systémové na všech úrovních.

Jak vidíte Vaší společnost v budoucnu?

„Přeji si, aby si společnost zachovala svou lidskou tvář, jako tomu bylo doposud. Chceme být i nadále společensky odpovědní a inovační. To, co u nás fungovalo dobře a osvědčilo se, je třeba v každém případě zachovat. S velkým důrazem na nové motto, „Five Star Services“ si přejeme posunout naši úroveň poskytovaných služeb i díky novému logistickému areálu,“ dodává generální ředitel Ing. Alexandros Koranis.