Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 realizují MAS Lednicko-valtický areál, z.s. společně s partnerem s finančním příspěvkem Dobrovolným svazkem obcí LVA. Od července 2018 až doposud bylo realizováno již přes dvacet akcí, které vychází z aktuálního Akčního plánu či jsou povinnými aktivitami projektu. Aktuálně probíhá aktivita "podpora škol v plánování", jejímž cílem je přenést reálné potřeby školy do plánovaných aktivit projektu. Zapojené školy vypracovávají Popis potřeb školy, který je pak předáván členům realizačního týmu projektu. Tuto reflexi školy zpracovávají v předem stanovených tématech. Dne 15.5.2019 se v rámci aktivit projektu uskutečnil seminář na téma Technické mateřské školy. Učitelky mateřských škol si vyzkoušely práci s nářadím i materiálem a vyrobily si vlastní model letadla. V dalších měsících plánujeme dále podporovat rozvoj tvořivosti, technického myšlení a manuální zručnosti v mateřských školách, a to také formou bezplatného zapůjčení sad nářadí do zapojených MŠ. Povinnou aktivitou projektu jsou workshopy s rodiči, první workshop proběhl 13.5.2019 v prostorách Městské knihovny v Břeclavi. Tématem workshopu byly zásady komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou s dítětem s poruchou autistického spektra, rodiče workshopem provázely zkušené lektorky z PASPOINT, z.ú.

Aktuální informace o projektu a jeho dalších aktivitách naleznete na webových stránkách www.map-breclavsko.cz nebo facebookovém profilu (MAP v ORP Břeclav).

Zdroj: MAS Lednicko-valtický areál, z.s.