Jaké jsou vaše priority, se kterými jdete do předvolebního klání?

Chci voliče oslovit svým důrazem na bezpečnost a prezentovat své postoje, které jsem za svou krátkou dobu v politice prosazoval. Myslím, že jsme na prahu divokého období. Selhává multikulturní projekt, do Evropy se hrnou davy lidí, mnozí neznámých identit, které není šance prověřit a už vůbec ne integrovat. Budu se zasazovat, aby prioritou pro stát byli jeho obyvatelé. Není pro mne přijatelné připustit byť možnost, že příchozí bude v ekonomicky výhodnějším postavení než děti v české rodině nebo důchodce, který do systému celý život platil povinné daně.

Jaké profesní či životní zkušeností chcete při práci v Senátu uplatnit?

Senát je na rozdíl od Poslanecké sněmovny, kde jsem poslancem těleso, kde je více času na práci v regionu. Chtěl bych díky tomu věnovat větší důraz otvírání dveří u hejtmana, ministrů vlády nebo úředníků v konkrétních kauzách potřebných.

Co nejvíc trápí váš region, za který kandidujete?

Voda a s ní spojená hrozba povodní a doprava. Pomáhal jsem dokončit zablokovanou stavbu obchvatu Líbeznic, velmi budu pomáhat kolegovi Foldynovi v jeho snaze splavnit Labe po celé délce, kde chybí několik jezů, na českém území v Děčíně. Tranzitní nákladní dopravu je třeba vytěsnit z obcí. Našemu regionu chybí pražský dálniční okruh. Propojení dálnic D5, D8 a D 10 - tedy trasa severozápad - severovýchod. Velmi pomůže dopravě na silnici II/101 a uleví Kralupům nad Vltavou, Brandýsu nad Labem a dostupnější bude doprava z celého regionu do západní části Prahy.

Na které téma se chcete v Senátu zaměřit?

Vystudoval jsem práva na Policejní Akademii ČR v Praze. Svou kariéru jsem u policie zakončil ve funkci ředitele středočeské dopravní policie v hodnosti plukovníka. Po svém odchodu jsem působil jako dopravní expert. Moje odbornost je tím předurčena. Bude to určitě bezpečnost a doprava.

Která místa nejraději navštěvujete ve vašem regionu?

Jsem hrdým obyvatelem polabské nížiny. Dětství jsem prožil v Odolena Vodě, matka učila v Neratovicích, sám jsem pracoval několik let v Kralupech nad Vltavou a nyní jsem zastupitel Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi, kde bydlím. Celý region pod Řípem mám za svůj rodný kraj.

Co byste vzkázal voličům?

Jsem členem ČSSD, za program, kterému věřím. Chci pomáhat hlavně zaměstnancům, malým a středním podnikatelům. Za tyto skupiny se naše strana vždy bude prát. Nikdo jiný to za nás neudělá.