Jaké výhody má společnost bytové centrum Schönberg, s.r.o?

Kromě standardní správy jako je účetnictví, zajišťování revizí, oprav a běžné údržby domů, klademe důraz na vyhledávání levnějších služeb jako je např. levnější cena plynu a to až o 30% oproti předchozímu dodavateli, obdobně je tomu u el.energie. Aktivně vyhledáváme možné dotační tituly, jako byly v minulosti - Panel, Zelená úsporám, Panel 2013+, kdy naši klienti obdrželi v celkové částce přes 30 milionů. V mnoha případech jsme zajistili refinancování úvěrů pro snížení úroků a to až 4násobně. Za zmínku stojí , že nabízíme pomoc družstvům a společenství mimo rámec správy, například řešením stanov dle nového OZ, které jsme zajistili v koordinaci s advokátní a notářskou kanceláří a hlavně v souladu s požadavky a poznatky předsedů, které máme ve správě. Také se v poslední době stávají „módou" nové technologie pro rozúčtování, tedy poměrová měřidla na radiátorech, vodoměry apod. v radiových modulech, které zajišťujeme ve výrazně nižších cenách.

Co to znamená pro dům a co pro jednotlivé uživatele?

V prvé řadě úsporu a pohodlí, jelikož se o vše postaráme. Dům ušetří více prostředků do tzv. fondu oprav, tedy jednotlivec až tisíce za služby. Není výjimkou i úspora 5-6tis za rok. Důležité je také říci, že k uvedeným výhodám zůstává rozhodovací slovo společenství či družstvu, tedy i skutečnost, že máte transparentní přístup k účtům a informacím, což je pozitivním přínosem našich klientů.

Co obnáší převod domu do správy Bytového centra Schönberg, s.r.o. ?

Stačí pouze přijít a sdělit naší společnosti, že dům chce přejít do naší správy a ostatní zajistíme. K tomuto sdělení je třeba mít souhlas spoluvlastníků domu, resp. členů družstva dle stanov, zpravidla nadpoloviční většiny přítomných na schůzi, která je usnášeníschopná, popřípadě dle nových stanov odhlasováno mimo zasedání shromáždění takzvanou „podpisovou akcí". K řešení pro přestup od roku 2017 je nejvhodnější právě měsíc červen.
Lze se kontaktovat na tel : 603 585 220, nebo na emailu : mensik@bytcentrum.eu.