Na území hlavního města je v průměru nahlášeno zhruba 90 kolizí cyklisty s dalším účastníkem provozu ročně. U více než poloviny těchto nehod jsou viníkem motoristé, ve zhruba 40 procentech případů cyklisté a necelých 5 procent je zaviněno chodci nebo jejich domácími mazlíčky.

Z nedávného průzkumu vyplynulo, že právě bezpečnost je v současnosti největší překážkou ve využívání kola k přepravě po Praze. Magistrát hlavního města přitom dlouhodobě podporuje rozvoj udržitelných způsobů dopravy a jen do zlepšení podmínek pro cyklistiku letos plánuje investovat téměř 100 milionů korun.

Cyklisté vnímají velké ohrožení zejména ze strany řidičů motorových vozidel. Přes 60 procent z nich vnímá jako nebezpečnou jízdu v běžném provozu, za obzvlášť rizikové pak považují jízdu po víceproudé komunikaci, odbočování nebo předjetí nákladním a osobním autem.

Samotní motoristé v průzkumu přiznali, že dvě třetiny z nich cyklistům pohyb v pražských ulicích nijak neusnadňují. Obecně vůči cyklistům vykazují poměrně značnou netoleranci. Téměř polovina motoristů by cyklisty raději vykázala z vozovky na vyhrazené stezky.

Problematický je někdy i kontakt cyklistů a chodců. Někteří cyklisté ne vždy dodržují dopravní předpisy a v rozporu s nimi k jízdě využívají chodník, který je ovšem až na výjimky určen výhradně pro chodce. „Cyklisté zřejmě v některých případech mají pocit, že jízda po chodníku pro ně bude pohodlnější a bezpečnější. Neuvědomují si však, že tím naopak ohrožují chodce a zároveň porušují dopravní předpisy,“ uvedl Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. města Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času.

Obsah kampaně vychází z klíčových problémových situací, které jsou účastníky provozu vnímány jako obzvlášť nepříjemné a rizikové. „Na daných příkladech poukazujeme na nevhodné chování jednotlivých účastníků provozu a zároveň jim nabízíme ponaučení, jak se v takových situacích chovat správně a ohleduplně,“ upřesňuje koordinátorka kampaně Sylva Švihelová.