Martin Petřík z firmy Linde Material Handling k tomu říká: „Chyby se stávají, ale většině nehod ve skladech se dá zabránit vhodným technickým nebo organizačním opatřením."

Jaké jsou nejčastější příčiny nehod?

Je to například jízda do zatáčky se zdviženými vidlicemi s nákladem. To je jeden z nejčastějších a nejnebezpečnějších prohřešků vůbec. Tady platí prostě zákony fyziky. Když má vozík náklad zdvižený na vidlicích, je jeho těžiště výše a když pak řidič zatočí, může dojít převrácení vozíku. Martin Petřík k tomu dodává: „V každém případě je důležité, aby řidiči vysokozdvižných vozíků jezdili připoutáni. Když už udělají tu chybu a dojde k převrácení vozíku, zádržný pás zabrání tomu, aby skončili pod vozíkem. Takové úrazy končí fatálně. Pro vozíky Linde už ale existuje i chytrý asistenční systém, který takovou manipulaci vůbec nedovolí řidiči vůbec udělat. Nedovolí mu ani přetížit vozík. Systém se jmenuje Linde Safety Pilot."

Další příčinou nehod je přehlédnutí osoby v okolí vozíku. Řidič se soustředí na práci s nákladem a snadno při couvání přehlédne kolegu skladníka a přimáčkne ho ke konstrukci skladu nebo mu přejede nohu. „Takovým nehodám se dá předejít instalací systému Linde Safety Guard. Jsou to vlastně dvě krabičky, elektronické moduly, které začnou při svém přiblížení blikat a vibrovat. Jeden modul je namontovaný ve vozíku, takže varuje jeho řidiče a další moduly nosí pěší pracovníci skladu. Jakmile se k sobě vozík a člověk přiblíží, obě strany jsou včas varovány.", dodává k tomu Martin Petřík.

Velmi nebezpečné je někdy nezodpovědné chování řidičů manipulační techniky. Nejvíce úrazů se stává na nočních směnách, kdy polevuje pozornost a někdy bývá i klidněji. A to se pak i stane, že se parta řidičů „ ještěrek" sjede v prázdné části skladu a začnou spolu závodit. A pokud se náhodou nestane žádný úraz, nikdo se pak nehlásí k odřeným a poškozeným vozíkům. I pro to existuje řešení a prevence: „Pokud provozovatel skladu vybaví vozíky systémem pro sledování jejich provozu, jako je systém „Linde Connect", hned uvidí, kdy a kde došlo k nějakému incidentu vozíku s větším nárazem." Martin Petřík k tomu dodává: „Všechny řidiče vysokozdvižných vozíků zveme na náš Ještěrka Cup, závody v přesnosti ovládání vozíků. Tam je to správné místo, kde každý může předvést, co dovede!"