Proč jste se rozhodl kandidovat do senátu?

Můj život lékaře-chirurga byl vždy veden snahou lidem pomáhat a vracet jim zdraví. Léčit nejen tělo, ale i duši. Jako vysokoškolský učitel jsem vždy chtěl a nadále chci podávat pomocnou ruku studentům, kteří si vybrali medicínu za svoji profesi. Jako člověku, který je ve vedení Nemocnice Pardubického kraje, která zajišťuje akutní lůžkovou péči pro všechny obyvatele regionu, je mým hlavním cílem zvýšit rozvoj a dostupnost zdravotní péče v regionu kraje. Jsem ale také zastupitel a člen Rady města a chci pomoci svému městu v řešení jeho problémů spojených nejen se zdravím. A pak je zde ještě jeden zásadní důvod. Mám rád místo, kde žiji a pracuji. Ačkoli jsem při cestách do zahraničí poznal řadu krásných míst, možná i na první pohled hezčích, žádné bych nevyměnil za město, kde mám přátele, kde cítím bezpečí a klid domova, za město, které miluji – za Pardubice.

Jaké jsou vaše priority, se kterými jdete do předvolebního klání?

Zásadním problémem zdravotnictví v ČR i v kraji a městě je potenciální nedostatek kvalifikovaných lékařů a sester. Řešení je třeba hledat jednak v oblasti odměňování, jednak je třeba zjednodušit systém jejich vzdělávání, což je asi priorita. Další prioritou by mělo být zabránění odchodu lékařů a sester po ukončení vzdělání do zahraničí. Problémem společnosti úzce souvisejícím s oblastí zdravotnictví je zlepšení kvality péče a s tím související stárnutí populace a klesající schopnost společnosti se s tímto stavem vyrovnat. Zásadní je umožnit starým spoluobčanům zůstat doma v jejich vlastním prostředí, pomoci rodinám, které se starají o své staré rodiče. Denní stacionáře pro staré lidi, ochrana a podpora rodiny jako celospolečenská priorita. Je také třeba zrovnoprávnit postavení žen ve společnosti a zajistit jim odměnu za stejnou práci jako u mužů. A jsme u bezpečnosti. V současné době jde o vysoce aktuální téma. Není možné nepomáhat uprchlíkům před násilím a válkou, je však třeba posílit ochranu EU na jejich zevních hranicích před ekonomicky motivovanou migrací. V Česku dlouhodobě stoupá nezaměstnanost ve skupině nad 50 let. Dalšími nejvíce ohroženými skupina lidí jsou ženy po mateřské dovolené a absolventi do 24 let. Kdo chce pracovat, musí práci najít a věk 50 let není handicap. Proto podpořím vyšší míru uplatnění nezaměstnaných při práci pro samosprávu i státní podniky. Zvednu ruku pro zákony, které podpoří vznik více pracovních míst na zkrácený úvazek. Podpořím vytváření pracovních míst pro absolventy středních a vyšších škol.

Jaké profesní či životní zkušeností chcete při práci v Senátu uplatnit?

Slovo pomoc se objevuje v mém profesním životě lékaře velmi často a to je vlastně ten hlavní důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat do Senátu. Když se podívám na stav věcí veřejných v Česku, jsem hluboce přesvědčen, že jako lékař, pedagog a manažer umím a mohu pomoci i tady. Nehledám v politice kariérní naplnění svého vlastního života. To mi bohatou měrou poskytla moje profese, kterou jsem přijal i jako životní poslání.