Pokud se rozhodnete stát policistou nebo policistkou, můžete udělat rozhodnutí na celý život. Nabízíme dlouhodobou jistotu místa a jistotu platu u státního zaměstnavatele. Nemůže se vám stát, že nedostanete výplatu nebo že přijdete o místo, protože zaměstnavatel začne propouštět, když nedostane zakázku. Policie České republiky byla, je a bude jeden z největších a nejspolehlivějších zaměstnavatelů v celé republice. Velkou výhodou je i skutečnost, že zůstáváte u stejného zaměstnavatele například i v případě, že se chcete nebo potřebujete v průběhu života odstěhovat nebo naopak přistěhovat do jiného města například za rodinou. U Policie ČR si v takovém případě můžete požádat o přeložení a začít pracovat na novém místě, zatímco vaše praxe i veškeré výhody stejně jako započítávaná délka odsloužených let vám běží dále.

Věrnost se u Policie České republiky opravdu vyplácí. Po 15 letech služby získáváte navíc k 6 týdnům dovolené ještě každoročně nárok na ozdravný pobyt v délce 14 dnů, který můžete podle své volby strávit regenerací s procedurami v lázních nebo sportovními aktivitami v místě svého bydliště, pokud nechcete odjíždět od své rodiny. Dalším benefitem je nárok na jednorázový finanční příspěvek, tzv. odchodné, které vám bude vyplaceno v případě, že se rozhodnete od policie odejít (nárok na něj vzniká nejdříve po 6 letech služby). Díky němu budete finančně zabezpečení i po přechodné období, kdy si budete hledat novou práci. Výše vašeho odchodného v závislosti na počtu odsloužených let může být až 6 násobek vašeho průměrného hrubého měsíčního příjmu. Po odsloužení 15 a více let máte v případě odchodu od policie nárok na doživotní výsluhový příspěvek, který podle počtu odsloužených let může měsíčně být až 50% vašeho průměrného hrubého měsíčního příjmu.

 Služba u Policie České republiky se řídí zákonem o služebním poměru, podle kterého jako policista nebo policistka máte nárok na spoustu jistot a výhod. Například pokud onemocníte, budete při nemoci pobírat plat v plné výši v případě, že vaše pracovní neschopnost nebude delší než 30 kalendářních dnů (na rozdíl od těch, kteří pracují podle zákoníku práce a po dobu nemoci pobírají pouze 60 % základu svého příjmu). Stejně tak se vám příjem nekrátí ani po dobu 9 dnů, když potřebujete doma ošetřovat své nemocné dítě mladší 10 let. Podle zákoníku práce zaměstnanci mají 40hodinovou pracovní dobu týdně, vy budete mít fond pracovní doby jen 37,5 hodiny týdně. Tyto hodiny si odsloužíte ve 12 hodinových směnách (většinou den-noc a následně 2 dny volna). Jako policista nebo policistka budete mít ročně 6 týdnů placené dovolené. Zaměstnavatel vám bude z Fondu kulturních a sociálních potřeb finančně přispívat na rodinnou dovolenou nebo na tábor pro děti a také na penzijní nebo životní pojištění.

Zdroj: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Po nástupu k policii sloužíte v hlídce vždy se zkušeným kolegou, proto nemusíte mít žádné obavy ze zapracování. Pokud budete chtít, můžete ve služebním poměru strávit celý svůj aktivní pracovní život. Až získáte zkušenosti z výkonu služby, můžete využít možnosti kariérního růstu, tzn. na základě své žádosti anebo přes výběrové řízení máte možnost přejít na vyšší pozici a to buď na stejném útvaru, kde zrovna sloužíte, nebo na jiný útvar podle svého zájmu.

U Policie České republiky máte k dispozici opravdu široké možnosti uplatnění v různých oborech. Můžete si najít to své, kde se bude cítit spokojení anebo kde navíc ještě zúročíte i své předchozí pracovní zkušenosti případně i studiem nabyté vědomosti. Posuďte sami. Například policisté na odděleních služby kriminální policie a vyšetřování se zabývají širokou škálou problematik obecné nebo hospodářské trestné činnosti. Policisté dopravních inspektorátů a dálničního oddělení pomáhají u dopravních nehod, vyšetřují je a starají se o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Ti z vás, kdo ovládají cizí jazyk, najdou uplatnění u cizinecké policie, která se zabývá např. problematikou nelegální migrace cizinců, nebo mají možnost zúčastnit se zahraničních misí. Policejní psychologové zase poskytují psychologickou pomoc obětem trestných činů a jejich rodinným příslušníkům a také se zabývají novými uchazeči o práci u policie. Učitelé v našich resortních školách pro změnu připravují nově nastupující na výkon jejich služby a také školí policisty v rámci různých kurzů, které policie nabízí. Na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál policisté řeší vše, co souvisí se střelnými zbraněmi, zbrojními průkazy a provádějí např. kontroly myslivců při honech. Kriminalističtí technici zajišťují stopy na místě činu, policisté z oddělení služební kynologie cvičí přidělené psy a pomáhají například v případech ztracených dětí či seniorů nebo se aktivně podílejí na zadržení pachatelů. Na Integrovaném operačním středisku policisté reagují na zavolání na linku 158 a koordinují činnost policejních hlídek. Nebo máte rádi adrenalin? Tak to se rozhodně můžete uplatnit na oddělení hlídkové služby a na pohotovostním a eskortním oddělení a jezdit všude tam, kde je potřeba rychle a rázně zasáhnout. A toto jsou jen příklady, oborů policejních činností je ještě mnohem více.

Zdroj: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Už během prvního roku, kdy se na základní odborné přípravě většinou v Holešově naučíte vše, co budete potřebovat znát a umět při výkonu služby, budete pobírat plat ve výši 24 220 Kč měsíčně a jako bonus dostanete náborový příspěvek ve výši 75 000 Kč. Po roce nastoupíte do terénu a váš plat se ihned zvedá o cca 5 000 Kč na 29 440 Kč měsíčně. Toto je základ platu, ke kterému můžete mít další příplatky, za práci ve svátek, přesčas a osobní příplatek. Dá se říci, že u nás každý má výši svého příjmu ve svých rukou. U toho, kdo je iniciativní a rychle se zapracuje, může být nárůst platu značný, např. po 2 letech až na 32 000 Kč a po 3 letech až na 34 000 Kč. Zároveň všichni policisté a policistky mají automaticky ze zákona nárok na pravidelné navyšování platu každé 3 roky. Pro zajímavost průměrný služební příjem policistů a policistek v roce 2018 v Olomouckém kraji byl 41 433 Kč hrubého.

 Pokud máte maturitu, splňujete potřebné vzdělání pro nástup k Policii České republiky. Maturitu můžete mít ze střední školy nebo i ze středního odborného učiliště s maturitou. A vůbec není důležitý obor, který jste vystudovali. Jestli k nám nastupujete s vysokoškolským vzděláním, můžete mít rychlejší karierní postup. Pokud byste měli zájem nějakou vysokou školu teprve studovat, můžete ji u nás studovat při výkonu služby, případně i s nárokem na služební příjem a služební volno ke studiu.

Zdroj: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Jakmile úspěšně projdete přijímacím řízením, v okrese Přerov můžete nastoupit například na Obvodní oddělení v Přerově, Hranicích a Kojetíně, na Dopravní inspektorát v Přerově nebo na Odbor cizinecké policie v Přerově. Práce u policie je v dnešní době atraktivní zaměstnání s dlouhodobou jistotou platu a mnoha podstatnými výhodami, které má smysl, a u kterého žádný den není úplně stejný. Nudit se určitě nebudete. Napište nám a přidejte se k silné organizaci, která se o své členy a jejich rodiny stará, a která má v celé republice již více než 43 000 policistů a policistek.

 Chcete se stát policistou nebo policistkou kdekoli v Olomouckém kraji? Jste v produktivním věku a máte maturitu z jakékoliv střední školy nebo středního odborného učiliště s maturitou? Nebaví vás už stávající práce a hledáte nové smysluplné uplatnění nebo stabilní jistoty pro sebe a svoji rodinu? Pište na email nabor.olomouc@pcr.cz s uvedením vašeho telefonního čísla a adresy. Další podrobné informace jsou vám k dispozici na webu nabor.policie.cz

Zdroj: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje