Květa Vinklátová je v zastupitelstvu Liberce od roku 2014 a celou dobu se podle svých slov snaží, aby kultura v Liberci měla nějaký koncept. Druhou stranou stejné mince je samozřejmě i snaha o zlepšení ekonomických podmínek pro kulturní akce a instituce. Je členkou dozorčích rad Divadla F. X. Šaldy a Oblastní galerie a jako zástupce veřejnosti se účastní jednání komise pro kulturu a cestovní ruch. Jako vydavatelka Květa Vinklátová dobře ví, jak těžké to mívají kvalitní, ale nekomerční projekty. Proto pomáhá například spolku Zachraňme kino Varšava ke znovuobnovení kina a těší ji, že benefiční večer „Na šikmé ploše", kde se draží umělecká díla ve prospěch kina, má čím dál větší výtěžek. Rodí se nová tradice…

Když sjezdovky roztají

Nelze fungovat v libereckém zastupitelstvu a nevnímat, že město má celou řadu vážných problémů.

„Liberec je velmi zadlužené město. To v mnohém limituje jeho rozvoj. S tím se ale nedá dělat nic jiného, než optimalizovat řešení toho dluhu a snažit se jej mít co nejdříve splacený," říká zastupitelka a zároveň kandidátka do krajských voleb. „Za zásadní otázku považuji také řešení tepla v Liberci. Nynější koalice se rozhodla jít cestou, kdy podle mého názoru zcela nadstandardně vychází vstříc většinovému majiteli teplárny. Myslím, že město mělo mít při jednání o podmínkách mnohem vyšší sebevědomí," lituje Vinklátová, že přes opakované upozorňování ze strany opozice město v otázce vytápění nezastupovalo zájmy svých občanů. Do budoucna to Liberečanům přinese značné problémy.

Jako velký problém vidí Květa Vinklátová také lyžařský areál Ještěd. Díky teplým zimám se totiž každoročně dostává městská společnost Sportovní areál Ještěd do ztráty, kterou sanuje město.

„Podle mého je to neudržitelná situace. I když jsme všichni na sjezdovky na Ještědu zvyklí a je skvělé, že jsou téměř ve městě a v dosahu hromadné dopravy, je otázka, jestli nepřipravovat záložní variantu, která prostě bude respektovat měnící se klimatické podmínky, kdy je málo přírodního sněhu a nedostatek vody, která je potřebná na zasněžování. Já myslím, že to bude nepopulární, ale nutné," nabízí řešení Květa Vinklátová.

Máme co nabídnout

Kromě kultury je dlouhodobým tématem Květy Vinklátové také cestovní ruch, ostatně tituly jejího vydavatelství svým způsobem představují a propagují zdejší kraj. Dobře ví nejen to, že Liberecký kraj má obrovský potenciál, ale také že jsou tu jak lokality přetížené, tak i ty nevytížené.
„Lidé z nejžádanějších částí Českého ráje by mohli vyprávět. Potom jsou tu ale velmi krásná a málo navštěvovaná místa a celé oblasti. Například Frýdlantsko – jen když vyjmenuji několik atraktivních míst: poutní kostel v Hejnicích, Lázně Libverda, zámek Frýdlant, nyní vstal také z popela pivovar ve Frýdlantu, který spojuje podnikání s kulturou a společenským životem oblasti. A nesmím zapomenout na to, že pohled na Jizerské hory je odtud nejkrásnější," horuje paní Vinklátová pro region, který k tomu všemu nabízí ještě klid a krajinu vhodnou pro cyklistiku i pěší turistiku. „Je to velké téma. A je třeba spolupráce od místních aktivních lidí s obcemi, po spolupráci obcí a měst s krajem a profesními organizacemi," naznačuje, kde by dokázala pomoci v případě volebního úspěchu: „Kulturu a zlepšování podmínek pro ni je potřeba vnímat nejen jako investici do místních občanů, ale i jako jeden ze základů pro rozvoj cestovního ruchu. Lidé sem zkrátka budou jezdit, pokud tu budou nacházet zajímavé kulturní akce, opravené památky, příjemnou atmosféru a prostředí, které‚ žije'. Musíme také umět region nabídnout." Za největší poklad Květa Vinklátová považuje „živé" a aktivní lidi v Liberci i celém kraji.

Ing. Květa Vinklátová, 50 let
Od roku 2014 zastupitelka Statutárního města Liberec
Členka občanského sdružení Náš kraj, majitelka nakladatelství KNIHY 555 Liberec
Je rozvedená, má dvě děti.
Vystudovala obor Management cestovního ruchu na UHK a Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně-ekonomické fakultě ČZU.

www.starostoveprolibereckykraj.cz