V Plzeňském kraji dlouhodobě chybí kvalifikované, ale i nekvalifikované pracovní síly.

Míra nezaměstnanosti stagnovala v srpnu 2018 na pouhých 3,1 %, v Plzeňském kraji to bylo dokonce kritických 2,1 %. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje (RHK PK) se snaží tento alarmující stav dlouhodobě řešit podporou a propagací technických oborů mezi školami a firmami. Ve dnech 9. – 10. listopadu 2018 RHK PK spolupořádá již podruhé festival práce a vzdělávání s názvem „Posviť si na budoucnost“, který navazuje na tradiční veletrh Perspektiva technického a odborného vzdělávání. „Primárním cílem této dvoudenní akce je ukázat žákům, studentům a všem, kteří hledají práci nebo ji chtějí změnit, jaké možnosti v Plzeňském kraji mají, ať z pohledu dalšího studia nebo uplatnění na trhu práce. Mezi vystavujícími subjekty nebudou totiž jen střední školy a odborná učiliště, ale také zaměstnavatelé z celého Plzeňského kraje. Naší snahou je ukázat, že technické a učňovské obory mají velkou perspektivu, protože absolventů těchto odvětví je stále méně, což s ohledem na strukturu hospodářství našeho regionu je alarmující,“ uvádí Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, předseda představenstva RHK PK.

K PROBLÉMŮM NA PLZEŇSKU JE TŘEBA PŘISTUPOVAT AKTIVNĚ

            Další obrovský problém jsou stávající investiční pobídky, které umožňují zahraničním investorům stavět stále nové montovny, kterých je v kraji stále velké množství. Tato situace by se však měla řešit na celostátní úrovni, stejně jako nevyhovující verze zákona o agenturním zaměstnávání. Jedním z východisek je podpora automatizace a robotizace výrobních procesů firem, ale klíčová je i spolupráce s městy a obcemi v otázce bydlení. Cenově dostupné bydlení především pro mladou generaci je nezbytnou podmínkou pro to, aby v regionu zůstávala. Důležité je podporovat ale i malé a střední podniky, stejně tak jako drobné podnikatele a živnostníky.