Společnost ELT Management Company Czech Republic (Eltma) v těchto dnech vydává Výroční shrnutí. Autorizovaný kolektivní systém Eltma sdružuje a plní zákonné povinnosti výrobců a dovozců pneumatik, kteří mají zájem o životní prostředí a svou účastí se podílí na úžasných výsledcích. Od roku 2016, kdy nezisková společnost Eltma získala autorizaci, již vysbírala přes 124 tis. tun opotřebovaných pneumatik. „V roce 2018 jsme v rámci zpětného odběru, tedy z pneuservisů a od prodejců pneumatik, vysbírali a finálně zpracovali 47 100 tun pneumatik. Postarali jsme se o 89% pneumatik, které naši účastníci – výrobci a dovozci – uvedli na trh. Vzhledem k tomu, že pneumatika používáním ztrácí na váze a to cca 20%, je to dokonce i více než 100% původní váhy nových výrobků.“ říká jednatel společnosti Ing. Radim Filák.

Významnou změnou, kterou velmi vítáme, je navýšení minimální zákonné úrovně zpětného odběru pro výrobce a dovozce na 65% od 1. 1. 2020.
Tuto hranici kolektivní systém Eltma překonal již v roce zahájení své činnosti 71% v roce 2016 resp. 80% v roce 2017. V roce 2018 pomocí téměř 2900 sběrných míst, kteří v mnohdy nelehkých podmínkách pomáhají snižovat výskyt pneumatik na černých skládkách, hranice dosáhla 89%. Bylo vysbíráno množství, které odpovídá prvovýbavě na téměř 1 700 000 osobních automobilů.

Z čísel jasně vyplývá, že o zpětný odběr pneumatik je stále zvyšující se zájem. Kolektivní systém Eltma prokazatelným a transparentním sběrem a zpracováním pneumatik umožňuje obcím a městům pneumatiky na sběrných dvorech nesbírat. Velkou roli hraje i dostupnost sběrných míst, která u kolektivního systému je od malých obcí až po velká města. „Věřím, že navýšení minimální povinné hranice na 65% napomůže snížení výskytu pneumatik v režimu odpadu a naopak bude docházet k dalšímu rozšiřování sběrné sítě jak u nás tak i u individuálně plnících povinných osob, což přispěje k větší rovnováze mezi všemi subjekty v oblasti nakládání s odpadními pneumatikami“ uvádí Ing. Filák.

Nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Company Czech Republic (Eltma) v návaznosti na oprávnění od Ministerstva životního prostředí ČR provozuje kolektivní systém, který výrobcům a dovozcům pneumatik umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik. Je členem ELT fóra Evropské asociace výrobců pneumatik a zpracovatelů pryže ETRMA.

Více informací na www.eltma.cz

Společně vytváříme lepší svět.