Za více než rok provozu zaznamenal DPO 1. 762 098 prodejů těchto jízdenek a jejich obliba každým měsícem stále stoupá.

„Blížíme se k hranici dvěma milionům a jsem nesmírně rád, že jsme s tímto způsobem cestování přišli právě my, tady v Ostravě,“ řekl generální ředitel DPO Daniel Morys. Jedná se o historicky první odbavovací systém tohoto typu v České republice a druhý v Evropě. Možnost platit bankovní platební kartou přímo ve vozidle se pomalu rozrůstá i do dalších měst napříč Českem. Ostravě, ale první místo i ojedinělou technologii počítání optimální ceny za jízdné, už nikdo nevezme.

„Vždy když nastupujete do vozidla, a to i na přestupech, je nutné provést tzv. Check-in, tedy přiložit kartu k terminálu, do té doby, než se na něm objeví zelená obrazovka s fajfkou,“ vysvětluje postup použití platebních karet Karolína Rycková, tisková mluvčí DPO. Check-out při vystupování z vozidla provádíte pouze tehdy, pokud cestujete do 10 minut bez přestupů. Takto snadně a jednoduše můžete cestovat po celý den s jistotou, že nikdy nezaplatíte více než 80 Kč, což je cena 24hodinové jízdenky.

DPO však nic neponechává náhodě a snaží dostát své vizi být nejmodernějším dopravním podnikem v České republice. Na přelomu roku plánují rozšířit službu používání bezkontaktních platebních karet také o možnost přikoupit jízdenku také pro spolucestující nebo využívat platební kartu i na dlouhodobé jízdné tzv. „měsíčníky“.

Platit jízdenky bezkontaktní platební kartou mohou cestující v Ostravě od 30. června 2016. Za letošní  srpen se prodalo pomocí platebních karet 181 922 jízdenek a jejich obliba stále stoupá, což dokazuje také 20% pokles prodejů SMS jízdenek a čtvrtinový pokles prodejů papírových jízdenek.