Protože ve stávajícím areálu Budějovického Budvaru nebylo dostatek místa, bylo nové centrum vybudováno na blízkém pozemku, se kterým je původní budova spojena moderním nadzemním mostem. V tom po speciální závěsné dráze putuje zboží připravené k uskladnění a distribuci jedním směrem a naopak prázdné zálohované obaly směrem opačným. Nová skladovací jednotka má kapacitu více než 19 tisíc paletových míst, v takovém množství celý proces distribuce značně ulehčuje prakticky plně automatizovaný systém, díky kterému téměř není třeba lidské pracovní síly. Palety třídí zakladače EXYZ, jejichž bezchybná práce byla podrobně testována a laděna přímo v provozu od konce minulého roku, kdy byl systém uveden do zkušebního provozu.

„Od srpna 2017 bylo zahájeno postupné oživování instalovaných zakladačů a dopravníků tak, aby ke konci roku 2017 mohlo být započato prověřování samotného SDC včetně transportu Monorailem v tubusu, bez napojení na výrobu. Teprve po odladění všech chyb bylo v dubnu a v květnu 2018 realizováno propojení nového SDC s výrobou,“ popisuje proces vedoucí projektu, Radek Velešík. Celkem bylo ze strany SSI Schäfer s.r.o. v průběhu realizace odpracováno 24 tisíc montážních hodin, ve špičce bylo nasazeno až 30 montérů z hranického závodu a na stavbě se podíleli také externí elektrikáři a mechanici Monorailu firmy Schierholz z Německa.

VĚTŠÍ EFEKTIVITA I VÍCE MÍSTA PRO ROZVOJ

Budějovický Budvar získal díky práci hranické firmy dvakrát větší kapacitu a o více než polovinu zvýšil výkon při nakládce zboží. Díky přesunu a oddělení skladovacích prostor se navíc uvolnilo místo pro vybudování například nové stáčírny.