Začneme tím nejdůležitějším. Co pro Brno prosazujete?

Přišli jsme s novým revolučním systémem MHD. Chceme zavést autobusovou dopravu, která by rychle a přímou trasou spojila jednotlivé městské části s centrem Brna bez zbytečných přestupů a dlouhého čekání na přípoje. Spoje by měly jezdit častěji, vlastními pruhy nebo po tramvajových kolejích, aby se vyhnuly dopravním zácpám a zbytečnému zpoždění. Cílem je zvýšení celkové kvality a služeb městské hromadné dopravy. Zároveň by se tím podařilo vyřešit problém s rezidentním parkováním. 

Už několikrát jste se nechala slyšet, že jste proti rezidentnímu parkování. Můžete vysvětlit proč?

Současná koncepce rezidentního parkování je nepřátelská vůči samotným obyvatelům Brna. Dělá z nich cizince v jiných městských částech, znamená velké výdaje za parkování, případně vysoké sankce. Městu navíc chybí placená parkovací stání, záchytná parkoviště a posílení spojů MHD. To je špatně, a proto chceme projekt rezidentního parkování v této podobě zastavit. 

A co bude místo něj?

Víme, že dopravní situace v Brně je dlouhodobě neudržitelná. Doprava kolabuje, v ranních a odpoledních hodinách jsou všude kolony. Tuřany, Bystrc, Slatina, Chrlice, Brno-jih, ti všichni čekají na obchvat pro tranzitní dopravu. Chceme podpořit jejich výstavbu. Pro lepší průjezdnost města nám přijde zásadnější podpořit výstavbu parkovacích domů a záchytných parkovišť a také zajistit posílení spojů MHD. To pomůže více než restrikce spojené s rezidentním parkováním a zavádění nepřehledných parkovacích zón. 

Jste také proti masové výstavbě bez souhlasu konkrétních městských částí. Můžete to nějak přiblížit?

Městské části jsou našimi domovy. Žijeme zde a podílíme se na jejich řízení a budování. Dost často se ale stane, že magistrát schválí další výstavbu i přes nesouhlas místních. Chceme se zasadit o to, aby se to už nestávalo. Městské části musí mít pravomoci, abych mohly spolurozhodovat a získaly vždy všechny potřebné informace o projektech, ať už developerských nebo městských.  Zásadní také je, aby měly klíčové slovo při schvalování územního plánu na své vlastní půdě. 

Chcete prosadit větší pravomoci pro městské části. Týká se to jen výstavby?

Kdepak, výstavba není to jediné, co nás zajímá. Život v jednotlivých městských částech lidem dost často ztrpčují rekonstrukce, opravy a uzavírky komunikací. Potřebujeme zajistit lepší koordinaci a návaznost prací. Chceme zastavit zbytečné mrhání penězi. Díky pravomocem budeme moct ovlivnit, co se děje na našem prahu. Uvědomujeme si, že s větší svobodou v rozhodování nás čeká i větší zodpovědnost, ale jsme na ni připravení a věříme, že to v konečném důsledku bude to nejlepší, co můžeme pro své městské části i celé Brno udělat.