Co považujete za největší problém Přerova?

Největším problémem Přerova je katastrofální dopravní situace, zapříčiněná nedokončenou dálnicí D1. Tím je zhoršeno  životní prostředí a současně kvalita života občanů města. Dále to výrazným způsobem brzdí možnosti rozvoje města.  Máme připravený seznam prioritních dopravních staveb, které je nutné realizovat. Bez spolupráce ŘSD, státu, kraje a nás to nepůjde.  Také je problémem vysoký počet nepřizpůsobivých občanů, který řešíme a v řešení budeme pokračovat.

Můžete říct, co se v tomto volebním období stávající koalici podařilo a co zůstane nevyřešeno? 

Podařilo se nám urychlit výkupy pozemků pro stavbu dálnice D1, snížit zadlužení města o 200 mil. Kč, v nebývalé míře jsme začali investovat do oprav chodníků a komunikací, snížili jsme na polovinu počet lidí na ubytovnách, začali dávat více peněz na sport, kulturu a sociální věci, snažíme se občany více zapojit do dění ve městě. Myslím, že se podařila spousta věcí. Bohužel jsme samozřejmě nestihli vše, s čím jsme šli do voleb – např. dopravní situace v Přerově doposud vyřešena není. Také bychom chtěli ve spolupráci s krajem pokračovat v budování strategické průmyslové zóny Přerov - Bochoř jako zdroje hospodářského rozvoje a tvorby nových pracovních míst.

Jak poslední čtyři roky ze svého pohledu hodnotíte?

Naše působení hodnotím pozitivně. Chtěli jsme město řídit zodpovědně, hospodárně a ve prospěch občanů, což se myslím podařilo. Jsem přesvědčen, že město je v neporovnatelně lepším stavu, než před 4 lety a mám z toho radost.

S jakými prioritami jdete do nadcházejících voleb?

Chceme, aby byl Přerov čisté, upravené město, ve kterém se rozvíjí kulturní a sportovní život. Budeme pokračovat v rozumném hospodaření. Naší prioritou je spolupráce na vyřešení dopravní situace města, pokračování v budování sítě cyklostezek,  budeme pokračovat v boji s byznysem s chudobou, chceme ve větší míře pokrýt krizová místa města kamerovým systémem a také dále podporovat  rozvoj místních částí. Budeme pracovat na  dostupném bydlení pro mladé a seniory. Dále chceme udržet přijatelnou cenu tepla pro občany města a také přijatelnou cenu za svoz komunálního odpadu. Na řešení této problematiky spolupracujeme s Veolia Energie ČR, a.s. Doufám, že ten konec bude úspěšný.

V posledních měsících je stále více skloňována bezpečnost lávek a mostů, a to napříč republikou. Jak jsou na tom ty přerovské?

Přerovské mosty jsou pravidelně monitorovány a kontrolovány, máme komplexní analýzu stavebně technického stavu všech mostů, mostků a propustků na území města. Občané nemusí mít žádné obavy.  Např. když se ukázalo, že Dluhonské mosty jsou na hranici havarijního stavu, okamžitě jsme přikročili k radikálnímu řešení a stavíme nové. Celá akce přijde město na 90 milionů korun včetně DPH, z toho Státní fond dopravní infrastruktury zaplatí 78 milionů 721 tisíc korun. Současně připravujeme stavbu nového mostu přes Olešnici na ul. Pod Lesem v Žeravicích, který byl  také na hranici havarijního stavu. Opravili jsme spojovací lávku přes Strhanec a v dalších letech budeme pokračovat.

Jak podporujete či chcete podporovat kulturní či sportovní vyžití občanů?

Sport a kulturu podporujeme v rámci grantového programu. Tam jsme navýšili dotaci o 2,7 milionu korun ročně, proti předcházejícímu období. Také jsme stanovili nová, spravedlivější a transparentní pravidla.  Začali jsme pořádat koncerty na hradbách, které si Přerované velmi oblíbili. Každý týden je navštěvovalo několik stovek návštěvníků. Přivedli jsem do města nového provozovatele vánočních trhů, který výrazně zvýšil jejich atraktivitu.

Jaké heslem se v politice řídíte?

„Underpromise & Overdeliver", což znamená „slibuj méně, udělej více."  Je to heslo, které má za vlastní společnost Google. A zrovna v politice bývá praxe úplně opačná  - tedy „Overpromise & Underdeliver“ (slibuj více, udělej méně)