Ing. Pavel Endler – odcházející ředitel

 

Odcházíte po 37 letech strávených ve společnosti. Jak své působení hodnotíte s odstupem času?

Mé působení u společnosti začalo po ukončení vysoké školy. Během celé té doby jsem měl velké štěstí na lidi kolem sebe. Dalo by se říci, že jsem přecházel od „rozvinutého socialismu k ranému kapitalismu“ a každá etapa pro mě byla určitým způsobem poučná. Ve společnosti jsem začínal jako technik na útvaru PZF (péče o základní fondy), potom jsem krátce působil jako mistr na strojní údržbě, pak následovalo období v TPV (technická příprava výroby) a k mé poslední funkci jsem přešel přes operačního ředitele. Nejzajímavější na tom bylo to, že jsem se mohl podílet na obrovské změně společnosti, kde jsme se dostali z necelého půl milionu brzd na počet kolem 12 milionů.

 

Co jste vše za svou kariéru zažil?

Jak jsem se již zmínil na začátku, zažil jsem pád socialismu a všechny ty události, které následovaly - ztráta výroby, hledání jiných alternativ v době, kdy jsme neměli dostatek práce pro lidi a snažili jsme se to doplnit výrobou od nábytkářského kování až po zdravotnické pomůcky.

 

Utkvěly vám v paměti nějaké výjimečné situace?

Určitě ano. Na prvním místě to byli lidé kolem mě. Musím zmínit pana Koláře, který byl mým prvním šéfem v TPV a také Vladimíra Teplíka a Mike Charltona, ředitelé, kteří asi nejvíce bojovali za úspěch firmy. Dále pak Thea Benze, který svým způsobem dokázal udržovat celý evropský team ve velkém semknutí. A také jsem hrdý na to, kolik kolegů a spolupracovníku, kteří prošli Jabloneckým závodem, pracuje na vysokých pozicích ať už v ZF nebo v jiných lokalitách.

 

Doporučil byste něco svému nástupci?

Vím, že Tomáš Janeček je jedním z velice schopných manažerů a prožili jsme spolu několik let, kdy pro mě dělal finančního ředitele a také se osvědčil jako ředitel v Gliwicích. Jediné, co bych mu přál, je, aby si udržel tak schopný kolektiv lidí kolem sebe, jako jsem měl to štěstí já. A tímto bych jim chtěl ještě jednou a z celého srdce poděkovat, pro mě to byl takový malý zázrak.

 

A váš vzkaz zaměstnancům?

Nechtěl bych, aby to vyznělo jako fráze, ale úspěch firmy jako celku je skutečně založen na schopnosti lidí, kteří se podílejí na různých činnostech od vývoje výrobku, výroby, řízení kvality, technologie, logistiky, nákupu a v každé činnosti je vidět a poznat na první pohled, jak a jakým způsobem je vykonávána. Jsem přesvědčen, že jablonecký závod má hodně velký potenciál právě v zaměstnancích, a proto bych jim rád popřál, ať si udrží to, co je dělá výjimečnými oproti ostatním, a to je týmový duch a profesionalita ve vykonávaných činnostech.

 

 

 

Ing. Tomáš Janeček – současný ředitel

 

Co jste udělal jako první, když jste na svůj nový post nastoupil?

Po svém nástupu jsem se nejprve snažil seznámit s činností jednotlivých oddělení, abych si co nejdříve udělal představu, co funguje dobře, kde je možnost zlepšení, které aktuální problémy se řeší, speciálně ve výrobní části našeho závodu. Prošel jsem si celý závod, nejenom v Jablonci nad Nisou, ale navštívil jsem i satelity v Liberci a připravovaný závod v Rychnově. Měl jsem štěstí, jelikož mi průvodce dělal můj předchůdce Pavel Endler, takže jsem měl k ruce tu nejlepší osobu, která mi hodně pomohla s mým návratem do Jablonce.

 

Jaké jsou vaše priority a hlavní cíle?

Chtěl bych pokračovat v tom, aby zaměstnanci u nás byli co nejvíce spokojeni, aby jejich propojení s firmou bylo co možná největší. Implementujeme stále modernější technologie do výroby, ale hlavní výhoda naší firmy je v zaměstnancích a jejich zkušenostech.

Jednou z priorit tohoto roku zůstává dokončení rekonstrukce výrobní haly v Rychnově a úspěšné rozšiřování výroby, včetně budoucího konceptu celé výroby, který by měl odpovídat očekávaným výrobním objemům v příštích letech. Chtěli bychom toho využít k dalšímu zvýšení naší konkurenceschopnosti.

 

Co si přinášíte ze zahraničního působení?

Především si přináším spoustu zkušeností, a to nejen pracovních, ale i životních. Jsem rád, že jsem k tomu měl příležitost a každému bych přál takovou možnost mít.  Ať už to byly dva roky v Koblenz v Německu nebo především téměř deset let v polských Gliwicích. Všude jsem potkal spoustu zajímavých lidí, kteří mě obohatili a od kterých jsem se hlavně hodně naučil. To je něco, co už mi nikdo nevezme a z čeho můžu v budoucnu jenom čerpat.

 

Co vzkazujete zaměstnancům?

Chtěl bych jim vzkázat, že si vážím práce, kterou každý den dělají pro naši firmu a oceňuji úsilí, se kterým ji vykonávají. A to platí pro všechny zaměstnance všech oblastí, protože každý z nich je pro nás důležitý. Moc se těším na vzájemnou spolupráci.

 

 www.vyrabimebrzdy.cz