Pracovní komise i kandidáti sdružení chtějí především pomáhat občanům. 

 1)  Mladým rodičům se narodí potomek. Jsou finančně vysílení po studiích, nemají ještě rozběhnutou kariéru a potřebují vybudovat pro nového občánka našeho města zázemí.

ZRUŠÍME  POPLATEK  ZA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU DO 6 LET VĚKU DÍTĚTE.

2)  Naše město si přeje, aby lidé více využívali městskou ekologickou hromadnou dopravu. Je to přínos pro nás všechny, ale musí se to také lidem vyplatit. Městskou dále rozšíříme a zefektivníme.

ZAVEDEME MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVU ZDARMA PRO VŠECHNY.

3)  Lidé v seniorském věku potřebují své soukromí, potřebují přátele, chtějí mít vedle sebe spřízněnou duši. Důchody jsou v naší zemi mizerné a tak musí pomoci město.

LIDEM V DŮCHODOVÉM VĚKU ZRUŠÍME POPLATEK ZA PEJSKA.

4) Stáří provází potřeba lékařské péče. Mnohé osudy si zaslouží pozornost. Staří lidé vybudovali naši krásnou přítomnost. Tito lidé si zaslouží naši úctu.

ZAVEDEME SENIOR TAXI ZDARMA S NAPOJENÍM NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY.

5) Lidé potřebují bydlet, rodiny musejí mít zázemí a mladí lidé potřebují startovací byty. Také senioři hledají menší klidné bydlení s případnou pečovatelskou službou.  

POSTAVÍME STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ A ZAHÁJÍME SOUSTAVNOU BYTOVOU VÝSTAVBU V HRANICÍCH.

Náš program je postaven na hluboké znalosti možností našeho města. Na kandidátce máme minulé i současné zastupitele. Ing. Michal Ondra pracuje ve finančním výboru. Členy našeho týmu jsou ředitelé škol, primář nemocnice, sportovci i pracovníci kultury. Velmi pečlivě hodnotíme naše vyjádření, abychom splnili, co nabízíme.

Druhým bodem programu je údržba a rozvoj společného majetku, který vytváří prostředí  ve kterém žijeme. Patří sem funkční kanalizace, údržba a rozvoj parků, komunikace, veškeré památky, centrální plochy místních částí i cyklostezky. Je potřeba řešit parkoviště i místní komunikace včetně chodníků. Máme jasný plán, který zrealizujeme a naše město opět posuneme.

Vážení občané, jako starosta jsem hájil naši společnou pokladnu, snažil se rozhýbat naše město a pomáhat každému, kdo o pomoc požádal. V budoucím období dokončím řadu projektů, které jsem nechal zahájit, zapojím více lidí do rozhodovacího procesu, rozšířím informační pomoc na úřadech, ale hlavně se budu věnovat lidem. Pro ty to všechno děláme a musíme si to i všem,  stále připomínat.

Jiří Kudláček – starosta města Hranic