V městském obvodu Ostrava-Jih probíhá v letošním roce již třetí ročník participativního rozpočtu, aneb Společně tvoříme JIH!!!. Obyvatelé se tak mohou aktivně zapojit do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtu obvodu. Také letos společně rozdělíme 7 miliónů korun.

Podzim se tak již třetím rokem stává obdobím prezentace návrhů a hlasování. Celkem lidé přihlásili 35 návrhů, které postupně prošly formální a technickou analýzou. Do veřejného hlasování tak postoupilo celkem 30 návrhů. Nejvíce v části Zábřeh, a to 16 návrhů. Nejméně letos naopak ve Výškovicích, pouze jeden návrh. Vyrovnaný počet je v částech Hrabůvka (6 návrhů) a Dubina a Bělský les (7 návrhů).

„Jsem ráda, že pokračuje trend přihlašování návrhů, které mají za cíl vytvořit místo pro sousedské setkávání různých generací. Lidé si kromě míst pro odpočinek přejí především místa pro aktivní trávení volného času, nechybějí tak návrhy na různá sportoviště, workoutová hřiště nebo posilovací stroje,“ říká iniciátorka participativního rozpočtu místostarostka Hana Tichánková.

Velká část návrhů se i v letošním roce týká vytvoření herního prostoru pro děti, a to jak přímo na sídlišti, tak v prostorách mateřských a základních škol.

Obyvatelé samozřejmě nezapomínají také na zvelebování veřejného prostoru, kromě vybudování a oprav chodníků se návrhy se týkají například umístění veřejných pítek, renovace kašny či náměstíčka nebo vybudování zvoničky.

Současně pokračuje realizace úspěšných projektů z minulých ročníků, díky participativnímu rozpočtu tak již bylo dosud uskutečněno 21 návrhů, mezi nimi několik dětských hřišť a sportovišť, byla zrekonstruována kaplička, vybavena učebna pro seniory, umístěn bezpečnostní retardér… Další projekty budou hotové v nejbližších dnech či týdnech, na některé si však ještě pár měsíců musíme počkat. Aktuální informace zveřejňujeme na www.spolecnetvorimejich.cz a stejnojmenné facebookové stránce.

Všechny obyvatele Ostravy-Jihu, které zajímá, o kterých návrzích budou na přelomu října a listopadu moci hlasovat zveme na veřejné setkání, které se uskuteční 23. října v 17 hodin na Úřadě městského obvodu Ostrava-Jih, v zastupitelské místnosti. Bude to příležitost potkat se s autory, doptat se je na detaily návrhů a zjistit také informace o fungování participativního rozpočtu a průběhu realizace projektů z minulých ročníků.

Hlasovaní bude letos probíhat v době od 29. října do 11. listopadu, opět elektronicky na www.spolecnetvorimejih.cz. Všichni hlasující budou mít k dispozici 6 kladných a 3 záporné hlasy, které mohou využít napříč všemi projekty ve všech částech. Pro ty, kteří nevládnou internetu, bude samozřejmě připravena možnost hlasovat také osobně, za asistence pracovníků úřadu a to na Informacích, v budově A.

V případě dotazů se můžete kdykoli obrátit na koordinátorku projekt Kateřinu Hrňovou na emailu katerina.hrnova@ovajih.cz