Publikace nese název Jubilejní kolonie: 90 let dělnického sídliště v Ostravě-Hrabůvce a je celá věnována architektonickému skvostu Ostravy.
Autorský kolektiv podílející se na vzniku knihy tvoří kronikář obvodu Petr Přendík, archivář Radomír Seďa a pracovník Národního památkového ústavu Ostrava Martin Strakoš. Publikace vychází u příležitosti 90 let od pojmenování kolonie přívlastkem „Jubilejní“. Název sídliště byl totiž v roce 1928 odvozen od stého výročí vzniku Vítkovických železáren, které byly oficiálně založeny olomouckým arcibiskupem Rudolfem Habsburským 9. prosince 1828.


Co kniha nabízí čtenáři?
Kniha Jubilejní kolonie: 90 let dělnického sídliště v Ostravě-Hrabůvce je rozvržena do devíti kapitol, v nichž je nejprve popsána historie Hrabůvky od založení Vítkovických železáren, poté stavební vývoj samotné kolonie a jejího okolí, život jejich obyvatel, zachycuje významné události a osobnosti, věnuje se architektuře domů, jejich památkové ochraně a rekonstrukcím. V závěru knihy čtenář najde přehlednou tabulku se seznamy a daty všech domů tvořících kolonii. Publikace obsahující 216 stran se neskládá pouze z výkladových textů, vzpomínek a citací, ale také z bohaté obrazové přílohy, kterou tvoří 77 historických fotografií, 20 současných snímků, 23 stavebních plánů, půdorysů a skic a další obrazové materiály.


Kde knihu seženete
Pokud bydlíte na Jihu, pak byste si knihu mohli koupit buď v Senior pointu v Komorním klubu na Velflíkově ulici v Hrabůvce, a to v úterky a čtvrtky do 8 do 14 hodin, nebo kulturním domě K-TRIO na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce. K mání už je i v dalších knihkupectvích, a to ABZ, Akademia, Kosmas, Artforum a Silesia.


FOTO / MARTIN GROBAŘ