Zatímco v ulici Fráni Šrámka probíhá zateplování bytových domů, které obvod financuje částečně z dotací, příspěvku statutárního města Ostravy a svého rozpočtu a ve stejné ulici se v jiných domech vyměňují centrální rozvody vody, na několika místech obvodu došlo k opravám chodníků a cest.

Mezi největší opravy patří například rekonstrukce chodníku v ulici Mojmírovců, kterou si vybrali sami obyvatelé obvodu hlasováním v participativním rozpočtu, uskutečnila se také oprava chodníku v ulici Klicperově, Matrosovově a plánuje se položení nové dlažby na části chodníku ulice Daliborovy.

Zdroj: zadavatel inzerce
Oprava chodníku v ulici Klicperova

Významnou akcí je dlouho očekávaná rekonstrukce ulice Slavníkovců. Ta odstartuje v pondělí 3. srpna a bude trvat až do listopadu. Náklady na její opravu čítají bezmála 6 milionů korun a městskému obvodu se na její realizaci podařilo ušetřit finanční prostředky z výsledku hospodaření v loňském roce.

Při rekonstrukci 206 metrů dlouhé ulice dojde k úpravě vlastní asfaltové komunikace, včetně uličních vpustí, budou vybudovány nové chodníky v zámkové dlažbě včetně obrub a provedeno nové vodorovné dopravní značení. Rekonstrukcí komunikací i chodníků dojde také ke kompletní výměně konstrukčních vrstev.

Zdroj: Zadavatel inzerce
Oprava chodníku v ulici Martošovova

„Ulice Slavníkovců na první pohled působí poklidným domem, ale je to důležitá spojnice mezi ulicemi 28. října a Mojmírovců, kde je umístěna také řada provozoven a proto je poměrně frekventovaná. Chtěl bych občany požádat o shovívavost. Veškeré práce budou probíhat s maximální možnou snahou omezit veškeré negativní dopady, nicméně je nutno počítat s dopravními omezeními, zvýšeným hlukem a prašností. Věřím, že lidé to pochopí a výslednou proměnu ulice ocení,“ uvedl starosta Patrik Hujdus.

Zdroj: zadavatel inzerce
Potřebná oprava ulice Slavníkovců

Po dobu výstavby bude ulice Slavníkovců, případně přilehlé ulice označeny přechodným dopravním značením, které bude upravovat užívání komunikace v průběhu výstavby a v zájmu vlastní bezpečnosti. Přístupy k jednotlivým objektům budou zajištěny, příjezd bude omezen především v rámci provádění zemních prací a při realizaci konstrukčních vrstev. Zhotovitelská firma STRABAG a.s., přislíbila v rámci možností realizace stavby v aktuální situaci umožnit podnikatelským subjektům po individuální dohodě nezbytné zásobování jejich provozoven.

Celou akci na ulici Slavníkovců bude monitorovat kamera, která zajistí vytvoření časosběrného videa pro případné další využití v následujících letech a připomenutí vybraných okamžiků rozvoje obvodu. Kamera snímá i práce na zateplení bytového domu v ulici Fráni Šrámka.