V městském obvodě Ostrava-Jih je 1. květen dnem, kdy odstartuje 2. ročník projektu Společně tvoříme Jih. Od 1. května až do 30. června budou mít obyvatelé tohoto největšího městského obvodu v České republice možnost podávat své návrhy, směřující k tomu, co by se v jejich bydlišti mohlo vybudovat, upravit nebo uspořádat. V podzimním hlasování pak mají všichni občané obvodu starší 16 let příležitost rozhodnout svými hlasy o tom, které nápady se uskuteční.
„Participativní rozpočet tento termín obnáší slovo, které se těžko vyslovuje. Jeho obsah je ale velmi sympatický. Je to jedna z cest k přímější účasti občanů na správě věcí veřejných. Jde o možnost podávat své návrhy a rozhodovat o tom, kam bude část obvodního rozpočtu směřovat. Letos je to sedm miliónů korun," říká Hana Tichánková, místostarostka obvodu Ostrava-Jih, která byla u zrodu projektu. „Pravidla rozpočtu jsme stanovili podle zkušeností společnosti Agora, která se zaváděním participativního rozpočtu do běžné praxe městských a obecních úřadů zabývá. Pět miliónů, se kterými se začínalo v loňském prvním kole, bylo rozděleno na čtyři díly, pro čtyři historicky dané části obvodu. Chtěli jsme tak předejít tomu, aby některá z částí Ostravy-Jihu přišla zkrátka. Zbylý milión byl rozdělen poměrně podle počtu obyvatel," doplnila místostarostka.
Letos se budou vybírat projekty za 1,71 miliónu pro Dubinu a Bělský les, 1,8 miliónu pro Hrabůvku, 1,63 miliónu pro Výškovice a 1,86 miliónu pro Zábřeh.

Vizualizace Ostrava-jih. Podle slov Jany Mecnerové, koordinátorky projektu se nápadů sešlo hodně, odevzdáno jich bylo přes 70. „Prošly technickým posouzením a musely splnit předem dané podmínky: vlastnictví pozemku Statutárním městem Ostrava, rozpočet nepřesahující částku vyhrazenou pro městskou část a formulář s 15 podpisy podporovatelů předloženého nápadu. V průběhu posouzení se občas vynořily překážky, například v podobě inženýrských sítí, o kterých autor návrhu nevěděl. Do skončení prezentace návrhů a následného hlasování ještě byla možnost komunikovat o případných změnách, a to za vstřícné pomoci zaměstnanců radnice," uvedla Jana Mecnerová.
Sítem nakonec prošlo 48 projektů, o kterých občané na podzim rozhodli. Výsledkem hlasování je 17 projektů, které se v letošním roce na Jihu postupně stávají skutečností. Vítězné nápady jsou různorodé, obyvatelé obvodu vybrali projekty odpočinkových laviček, odpadkových košů, bezpečnostní senior linky pro starší spoluobčany, dětská hřiště, fitness zónu i agility park pro pejsky.
„Podle ohlasu na čtyřech informativních veřejných setkáních, která proběhla v měsíci dubnu, se letos chystají podávat své návrhy jak ti, kteří své návrhy přihlásili už v minulém roce, tak i ti, kteří ještě loni váhali nebo o tom ani neuvažovali. Projekt „Společně tvoříme Jih" se tak stává pro radnici i pro občany školou vzájemné spolupráce," řekla na závěr Hana Tichánková.
Návrhy a preference občanů pomáhají politikům a úředníkům hlouběji proniknout do potřeb obyvatel Jihu, občanům zase umožní více se seznámit s procesy, kterými musí jejich návrh projít, než se zrealizuje. Důležitá je i vzájemná ochota o věcech diskutovat a hledat schůdná řešení z různých úhlů pohledu, nalézat je a vzájemně spolupracovat. Jde o proces, ve kterém stojí za to pokračovat. Participativní rozpočet je jednou z cest.