Pro přihlášení svého nápadu může každý využít tištěný formulář v květnových Jižních listech nebo využít on-line variantu na www.spolecnetvorimejih.cz

„Formuláře se určitě nebojte, pokud budete potřebovat poradit s naceněním návrhu nebo třeba s vlastnickými právy k pozemku, jsme připraveni pomoci. Důležité je dobře si vše promyslet, ať víme, s jakými položkami budeme následně u stanovení ceny pracovat,“ vysvětluje koordinátorka Kateřina Hrňová.

Od začátku fungování participativního rozpočtu již bylo realizováno celkem 32 nápadů občanů. V městském obvodu Ostrava-Jih tak vyrostly nová dětská hřiště, workoutové hřiště, dřevěný altán pro výuku na zahradě ZŠ Dvorského, ​agility park, na několika místech byl zkrášlen veřejný prostor, uskutečnily se přednášky pro seniory, byla zrekonstruována kaplička a mnoho dalšího. V letošním roce byla také vybavena  dřevařská dílna pro klienty sociální služby, došlo také k umístění cvičebního stroje pro seniory na zahradě DPS Horymírova, studenti střední umělecké školy graficky ztvárnily lavičky na motivy historických fotografií. Na dalších 14 projektech, které uspěly v hlasování veřejnosti, se pracuje, část z nich bude hotová již v letošním roce. 

 

Koncem března se na radnici Ostravy-Jih, uskutečnilo pracovní setkání zástupců městských a obecních úřadů, kteří připravují, zpracovávají, provádějí a vyhodnocují participativní rozpočet a jeho projekty. Na akci nazvanou Dobrá praxe participativního rozpočtování přijelo 45 koordinátorů, úředníků a politických garantů z 26 měst, obcí a městských částí či obvodů z Prahy, Děčína, Chomutova, Zlína, Litoměřic či Krnova, ale i z partnerské městské části Košic. „Participativní rozpočet je dnes velmi dobře fungující koncept a spolupráce s kolegy z jiných míst běží hladce. Za nejdůležitější považuji naši zkušenost, že jsme schopni splnit požadavky i veškeré podmínky participativního rozpočtování s nejvyššími standardy. Společně jsme se věnovali jednotlivým aspektům tohoto náročného procesu, vyměnili si zkušenosti a hlavně jsme se seznamovali s tím, co se komu daří a naopak. Obrovský dojem na mne osobně udělala spousta dobrých a v mnoha ohledech ambiciózních nápadů, které se pokusíme uplatnit v přípravě dalšího ročníku Společně tvoříme JIH!!!,“ řekla místostarostka Hana Tichánková, autorka a propagátorka participativního rozpočtování v Česku.

 

Přesné podmínky pro přihlášení letošních projektů jsou uvedeny v Zásadách realizace zveřejněných na webových stránkách: www.spolecnetvorimejih.cz nebo na Informacích úřadu.

Kontaktní osoba:
Kateřina Hrňová,
e-mail: katerina.hrnova@ovajih.cz