BEZ OBTÍŽÍ RYCHLE A BEZBOLESTNĚ

Již 7 let léčíme v naší ambulanci pacienty pomocí separované krevní plazmy s aktivovaný­mi trombocyty. Léčíme počínající artrotické změny, poškození chrupavek, pooperační a poúrazové stavy. Vše s vynikajícím efektem. Proto jsme se rozhodli rozšířit neoperační léč­bu o další metodu – tentokrát naprosto ne­invazivní. Léčbu RÁZOVOU VLNOU.

Jedná se o poslední model švýcarských specialistů – firmy STORZ MEDICAL.

Zdroj: Zadavatel.

Léčba je vhodná pro ošetření:

Tenisový, golfový loket
Bolestivé kalcifikace – zvápenatění v měkkých tkáních, i po operacích např. Náhradách kloubů.
Patní ostruhy
Achillovy šlachy – bolest a zánět i zvápenatění a kostní výrůstky
Bolesti ramenního kloubu (se zvá­penatěním i bez, syndrom rotátorové manžety, kombinace s postižením krční páteře apod.)
Záněty šlach a úponů: bolest třísel, skokanské koleno a další poškozené svalové úpony a šlachy
Špatně se hojící zlomeniny a paklou­by – i po operacích s přítomností dlah i šroubů (což je úplně první prokázaná indikace)
Funkční problémy spojené s posti­žením páteře (recidivující bolesti v bedrech, lumboischiatický syndrom, stavy po zlomeninách kostrče, blokády páteře, bolesti krční páteře a ramen, migrény, závratě)
Myofasciální bolestivé syndromy (poru­cha svalové činnosti spojená s bolestmi)
Léčby zánětů míšních kořenů, poško­zení meziobratlového disku apod.

Je důležité podstoupit léčbu co nejrychleji a nečekat dlouho na vyšetření a následně na zahájení léčby. Pro aktivní pacienty se zájmem o léčbu touto metodou se bu­deme snažit najít co nejbližší termíny na vyšetření i včasné zahájení samotné léčby.

Rázových vln pracuje v Ostravě a okolí mnoho. Tak proč „fokusovaná rázová vlna ko­nečně v Ostravě“? U většiny ostatních modelů se jedná o radiální rázovou vlnu. Mezi těmito systémy – fokusovanou a radiální rázovou vl­nou – jsou velké rozdíly jak ve vzniku samotné „rázové vlny“, tak v použití a hlavně v efektu léčby. Fokusovaná rázová vlna vzniká na elektromagnetickém principu, jedná se o vy­sokoenergetickou zvukovou vlnu. Soustředí vysokoenergetický paprsek přímo do hluboko uložené poškozené tkáně, kam radiální rázo­vá vlna svým výkonem nepronikne. Fokusova­ná rázová vlna intenzivně stimuluje růstové faktory a urychluje regeneraci tkání. Intenzita aplikace se nastavuje podle citlivosti pacienta na snesitelnou úroveň, tak aby ošetření bylo komfortní. Přestože není nutné „umrtvení injekcí“, je účinnost mnohem vyšší.

Princip léčby:
Zvyšuje aktivitu buněk, podporuje množe­ní buněk a tím obnovu a regeneraci tkání, má silný protibolestivý efekt, podporuje tvorbu nových cév. Tyto procesy silně po­vzbuzují obranné mechanismy organismu. Dochází k lepšímu prokrvení tkání, k lepšímu přívodu kyslíku a přílivu živin, lepšímu odvádě­ní zplodin metabolismu a celý proces umožňu­je lepší, a hlavně rychlejší regeneraci tkání. Účinek fokusované rázové vlny doká­že rozrušit zvápenatění – kalcifikace – v měkkých tkáních.

Zaváděcí akce.

V současné době nabízíme časově omezenou slevu na balíček, který obsahuje čtyři léčebné prodecury současně:
1. fokusovanou a 2. radiální rázovou vlnu, 3. V-Actoru a 4. léčebný tape v ceně 1.700Kč – nyní za 1.000Kč.

Vánoční certifikát – daruj to nejcennější ZDRAVÍ!!!

Nabízíme Vánoční poukaz na tuto akci v ceně 1.000 Kč – na tuto časově omezenou akci.

Nová Ortopedická a Sportovní ambulance Ostrava-Fifejdy
Podrobnější informace a aktuality na:  www.ortopedie-ostrava.cz

Od října 2018 pro Vás otevíráme novou moderní Ortopedickou a Sportovní ambulanci. Specializujeme se na ošetření ortopedických problémů a úrazů, případně stavů po úrazech.
Naše snaha je o co nejrychlejší návrat do plné pracovní i sportovní zátěže, v ideálním případě bez nutnosti operačního zásahu.

ORTOPED SPECIALISTA pro Vás dle Vašich preferencí stanoví ideální model léčby.

1. Neoperační postup – aplikace rázové vlny nejmodernějším švýcarským modelem na trhu, tape, léky, kloubní výživa, cvičení, rehabilitace.
2. Aplikace injekcí léčebné a regenerační (separovaná plazma) přímo do postiženého kloubu, aplikace kyseliny hyaluronové přímo do postiženého kloubu, případně „obstřik“.
3. V případě vhodnosti operační řešení (u některých postižení nemá cenu operaci odkládat), či operace po vyčerpání předchozích možností.

Jednou ze zásadních výhod naší ambulance je to, že při “nutnosti – vhodnosti “operač­ního řešení Vaši operaci provede stejný lékař, který Vás v ambulanci léčí, neměníte lékaře. V některých ambulancích může nastat situace, kdy po provedené ambulantní léčbě je nutné uskutečnit operační řešení a pacient se dozví “najděte si pracoviště, tuto operaci neprovádíme”. Případné operace našich pacientů provádíme v Městské nemocnici Ostrava (Fifejdy), na největší ortopedii Moravskoslezského kraje, za použití nejmodernějších přístrojů, nástrojů i implantátů. Celé spektrum výkonů, od drobných operací po složité rekonstrukce nohy, artro­skopické operace, plastiky vazů až po implantace umělých kloubů.

Unikátní léčba ortopedických onemocnění, zlepšení hojení poúrazových a pooperačních stavů. Léčba metodou aplikace separované plazmy s aktivovanými trombocyty

Zdroj: Zadavatel.1. Využijte konzultace u specialistů – touto metodou léčíme úspěšně již 7 let. Preferu­jeme tuto metodu pro pacienty s artrózou kloubů v jakékoliv lokalizaci, nejvíce ošet­řených pacientů máme s postižením kolenních a kyčelních kloubů. Nejdůležitější je zahájit aplikace v časných fázích onemocnění, kdy je velká možnost regenerace, po­tom je efekt až překvapující.

2. Vynikající efekt hojení pozorujeme při aplikacích separované plazmy do kloubů po artroskopicky ošetřených poškozeních a poraněních chrupavky kolenního a ramen­ního kloubu.

3. Tuto metodu používáme jako podporu hojení po sutuře rotátorové manžety, plastice předního zkříženého vazu, sutuře menisku.

4. Při včasné aplikaci dokáží 1-2 aplikace separované plazmy o polovinu zkrátit hojení po úrazech vazů a šlach.

5. Jedná se o injekce a pacienti často z obav otálejí se zahájením léčby. Odkládáním léčby se zhoršuje nález a pochopitelně i efekt léčby.

Zdroj: Zadavatel.

Arthrex ACPTMDouble Syringe Systém Autologous Conditioned Plasma
Metodou je aplikace 4-6 injekcí krevní plazmy pacienta s aktivovanými trom­bocyty, stimulujícími a hojivými látkami. Aplikace se provádějí 1x týdně, běžně i do dvou kloubů současně.
Cena jedné aplikace je 1500 Kč.

Ideální je kombinace účinku léčby separovanou plasmou a rázovou vlnou.

www.ortopedie-ostrava.cz

NOVÁ ORTOPEDICKÁ A SPORTOVNÍ AMBULANCE – OSTRAVA-FIFEJDYLéčba separovanou plazmou
a fokusovanou rázovou vlnou
Lechowiczova 2970/6702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Objednání: 606 771 082, 724 831 838
Objednání: ortopedie.fifejdy@gmail.com, sestra.ortopedie@gmail.com
Konzultace: ortopedie.audax@gmail.com

UNIKÁTNÍ LÉČBA METODOU APLIKACE SEPAROVANÉ PLASMY A AKTIVOVANÝ­MI TROMOCYTY.prim. MUDr. Michal Mačák
as. MUDr. Petr Kocián
MUDr. Petr Pustějovský
MUDr. Jan Svetlík
MUDr. Jan Podivínský

AMBULANCE OSTRAVA-PORUBAOpavská 6116/15, APROMED
708 00 Ostrava-Poruba

Objednání: 732 119 057, 775 138 348
Objednání: ortopedie.poruba@gmail.com, ortopedie.apromed@gmail.com
Konzultace: ortopedie.audax@gmail.com
Separovaná plasma objednání: 606 771 082

Zdroj: Zadavatel.

www.ortopedie-ostrava.cz