„Koncept klání je převzatý z mateřského podniku v Japonsku, kde v podobné formě funguje už déle než dvacet let, stejně jako v dalších závodech po celém světě. Princip soutěže je sice jednoduchý, ale ve výsledku velmi užitečný," vysvětluje nynější prezident DMCZ Shinichiro Yamaji, který se letos zúčastnil předávání cen. Soutěží vždy tříčlenné týmy, z nichž každý člen musí projít celkem sedmi stanovišti, na kterých se během pětiminutového limitu snaží najít různé odchylky kvality. Skupina, které se podaří zjistit a co nejpřesněji popsat chyby, materiál nebo velikost kontrolovaného výrobku, se raduje z výhry.

Kromě posouzení výsledků přímo na místě jsou získaná soutěžní data následně odeslána do centrály v Japonsku k porovnání s výkony zaměstnanců Densa z jiných závodů, přičemž nejlepší výsledky prý mívají každoročně v Malajsii. Podmínky jsou všude stejné, sedm identických disciplín, pouze s jinými regionálními výrobky.


Letos se sešlo hned několik desítek soutěžících. Dovednostní olympiády se může zúčastnit každý zaměstnanec z kteréhokoliv oddělení společnosti Denso i z řad dodavatelů, pro svou náročnost ale mívají největší šance většinou kvalitáři a laboratorní pracovníci, kteří jsou s porovnávanými předměty takřka denně v kontaktu. Aby se šance trochu srovnaly, mají všichni účastníci možnost před startem vyzkoušet si všech sedm disciplín, pouze s jinými předměty, než je čekají u soutěžních stolů.


Tým s názvem Why not v sestavě Braňo Slamka, Martin Blažek a Vláďa Honc prokázal své špičkové kvality už poněkolikáté a obhájil loňské vítězství. Na paty jim šlapal tým Radiátor, ovšem překvapením soutěže se stali úplní nováčci, studenti druhého ročníku jablonecké průmyslovky,kteří i přes absenci zkušeností, jimiž oplývají skalní zaměstnanci společnosti, skončili na skvělém třetím místě. Mezi jednotlivci zvítězil s celkovým počtem 63 ze 100 možných bodů Luděk Matoušek z týmu Radiátor, za ním s počtem 62 bodů Braňo Slamka za Why not. Třetí příčku obsadil Tomáš Vacek z jablonecké průmyslovky. Účastníci si kromě skvělé nálady a medailí odnesli i hodnotné poukázky Ticket multi.

Tým jablonecké průmyslovky, Tomáš Vacek, Honza Martinovský, Tomáš Patrman s prezidentem DMCZ panem Shinichiro Yamaji


„Soutěž měla ukázat zaměstnancům, že si ceníme toho, co umí a rádi se s nimi budeme podílet na rozvoji jejich schopností." doplňuje na závěr prezident Shinichiro Yamaji. Také prozradil, že do příštího ročníku olympiády by chtěl prosadit zvýšení odměn pro vítěze a současně naznačil, že výhledově by v českém závodu rád zavedl i další podobně laděné soutěže, pouze zaměřené na jiná odvětvíčinností, která jsou pro provoz Denso Corporation nezbytná.

Luděk Matoušek z týmu Radiátor, vítěz soutěže jednotlivců


Kdo byl autorem myšlenky přihlásit váš tým do TSC?


Soutěžím skoro každý rok a poslední tři ročníky jsem v týmu se stejnými kolegy. Tímto bych jim chtěl ještě jednou poděkovat. Je vidět, že v týmové spolupráci je veliká síla. Vždy, když se blíží termín soutěže, tak se navzájem kontaktujeme. Letos jsem zápis provedl já osobně a jako každý ročník jsme byli plni očekávání na případné umístění na stupních vítězů, ale konkurence je obrovská.


S jakým očekáváním jste do soutěže šli?


Nejvíce nás potěší setkání s kolegy z ostatních středisek a samozřejmě reprezentace našeho oddělení.


Který z úkolů vám nejvíc zamotal hlavu?


Nejtěžší úloha je podle mě čas, který je vždy proti nám. Letos bych řekl, že úlohy byly obzvláště záludné. Vždy nás překvapí něco nového a neznámého, ale to je asi účelem této soutěže.


Přihlásíte se za rok znovu?


Na další ročník se už těšíme a doufáme, že konkurence bude veliká.

Vítěz soutěže Luděk Matoušek na startovní čáře