Proč a jak vlastně ODISka vznikla?
Bezkontaktní čipové karty jako jízdenka ve veřejné dopravě nebyly pro významnou část obyvatel Moravskoslezského kraje žádnou novinkou již od konce 90. let. V příměstské autobusové dopravě a v menších systémech MHD je používala již řadu let většina autobusových dopravců, samostatnou kapitolou jsou pak České dráhy, které svou IN-kartu používají již řadu let pro vlastní tarifní produkty. Jednotlivé karetní systémy však měly jednu zásadní nevýhodu – většinou nebylo možné kartu jednoho dopravce použít u dopravců jiných. Tato skutečnost pak zásadním způsobem komplikovala používání tarifu integrovaného dopravního systému ODIS, který je jako každý integrovaný dopravní systém právě založen na společném tarifu pro všechny dopravce.

Teprve technický pokrok a v nemalé míře i vůle zainteresovaných subjektů pomohly tento problém vyřešit. V roce 2008 nechal Koordinátor ODIS zpracovat projektový dokument karetního systému, který by byl zcela jednotný pro všechny dopravce v kraji. Z něj pak o dva roky později vzešel realizační projekt jednotného standardu pro odbavovací systémy a karty všech dopravců v kraji. Standard garantuje, že karty jednotlivých dopravců-vydavatelů již jsou vzájemně kompatibilní v rámci celého ODIS. Na kartách je společný prostor pro nahrávání dlouhodobých časových jízdenek ODIS a společná elektronická peněženka pro placení jednotlivého jízdného ODIS.

Jaký byl další vývoj?
Proces realizace byl zahájen 1. února 2011, kdy nové standardizované karty začal vydávat Dopravní podnik Ostrava. V této první etapě se jednalo o karty, na nichž byl nahrán pouze kupón dlouhodobé časové jízdenky, jehož nahrávání bylo realizováno buď prostřednictvím e-shopu a následně revizora, později odbavovacího zařízení dopravce nebo přímo v prodejnách jízdenek dopravce. Postupně se do tohoto systému, záhy nazvaného ODISka, zapojovali další dopravci v kraji a současně se začala používat ODISka i pro úhradu jednotlivého jízdného z elektronické peněženky. V současné době ODISku akceptuje všech 12 dopravců zapojených v ODIS, z nichž 8 ODISky rovněž vydává. Karty jsou zcela identické, liší se pouze barvou a logem vydavatele.

ODISky jsou vydávány jako personifikované (se jménem a fotografií) nebo anonymní.

Správcem systému ODISka a garantem bezpečnosti je společnost Koordinátor ODIS s.r.o, která rovněž provozuje clearingové centrum.

ODISka je jediným médiem pro veškeré použití u všech dopravců v rámci ODIS.

Jak je to se zabezpečením dat na kartách?
ODISka není identifikátor jako např. bankovní karty, kterými se přes PIN nebo i bez něj přihlašuje k účtu, všechna potřebná data (údaje o profilu držitele, kupony dlouhodobých časových jízdenek, elektronické peníze) jsou uložena přímo na ní. Na ODISce ale není uloženo jméno držitele, nelze tedy spárovat pohyb karty s pohybem konkrétního člověka. Projekt systému byl odsouhlasen Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Jaké výhody získá držitel ODISky?
Výhod vyplývající z přechodu od papírové jízdenky je celá řada. Některé z nich jsou uvedeny níže. Nová karta ve vazbě na odbavovací systém ve vozidlech umožňuje realizovat sofistikovanější tarifní řešení. Jednou z takových možností byla možnost náhrady městské časové papírové jízdenky, kdy je cestující stresován, zda stihne dojet do své cílové zastávky ve stanoveném čase, jízdenkou tzv. dojezdovou. V praxi tak dojede vždy do cíle za stanovený obnos, časový limit platí pouze pro čas přestupu. Další výhodou je automatická možnost kombinace jízdenky dlouhodobé s jednotlivou v případě, kdy výjimečně vyjíždí ze své „předplacené“ oblasti v příměstských zónách. A samozřejmostí je možnost zablokování karty v případě ztráty.

Kde všude lze ODISku prakticky používat v rámci ODIS?

Jakoukoliv ODISku bez ohledu na vydavatele lze použít k úhradě jednotlivého jízdného:
· ve všech regionálních autobusových linkách zařazených do ODIS,
· ve všech linkách MHD v Ostravě, Opavě, Krnově, Bruntále, Třinci, Českém Těšíně, Studénce, Havířově, Orlové, Novém Jičíně a Frýdku-Místku,
· ve vlacích zařazených do ODIS, a to u dopravce České dráhy plně, u dopravců GWTR a RegioJet zatím s dílčím omezením, které bude v nejbližší době odstraněno

Co dalšího umí ODISka?
Již v roce 2014 došlo k zajímavému, a to v ČR premiérovému rozšíření možností používání ODISky rovněž jako nosiče aplikace Karta ČD, jednalo se o úplně první případ, kdy byly vybrané tarifní aplikace Českých drah nahrány na jiný nosič než na IN-kartu.

Další novinkou bylo pilotní propojení ODISky s docházkovým a uživatelským zaměstnaneckým systémem krajského úřadu, kdy zaměstnancům krajského úřadu nyní postačuje jedna karta pro cestování veřejnou dopravou i pro veškeré zaměstnanecké potřeby.

V letošním roce bylo pilotně na dvou středních školách v Ostravě ověřeno využití ODISky pro další využití ve školách, a to zejména při evidenci docházky, v systému školního stravování, popř. k jiným účelům v rámci školy.

A od letošního srpna slouží studentům i zaměstnancům VŠB–Technické univerzity společná karta jak pro cestování veřejnou dopravou, tak pro školní účely, případně i s kombinací výhod ISIC, ITIC nebo Alive.

A co dál?
Vydáním a registrací půlmilionté ODISky tak trochu symbolicky končí devítiletá historie ODISky první generace. Ještě letos bude zahájeno vydávání ODISky „nové generace“, tuto bude vydávat již přímo společnost Koordinátor ODIS s.r.o. a kromě všeho, co umí stávající ODISky, bude umět i něco navíc. Již z výroby bude vybavena tzv. MAP strukturou umožňující plné využití u Českých drah jako IN-karty. Novou ODISku bude brzy možné rovněž zaregistrovat do systému pražské a středočeské Lítačky, což ocení obyvatelé našeho kraje, kteří v Praze a okolí pracují nebo studují – zde čekáme na dokončení smluvních ujednání. Samozřejmě všechny stávající ODISky nadále budou platné v rámci své šestileté životnosti.