Pokud se dlouhodobě léčíte třeba se zeleným zákalem či onemocněním sítnice, svá vyšetření neodkládejte. Pravidelné prohlídky jsou součástí léčby a jsou nezbytné pro zabránění zhoršení vašeho stavu. Odkládat byste neměli ani plánovaná vyšetření a prohlídky, na které jste objednáni, protože po odeznění epidemie hrozí, že se kapacity zdravotních zařízení přeplní a nedostanete se na ně včas. Mnohé ambulance a zdravotní centra jsou v provozu i nadále, byť za důkladných bezpečnostních opatření. 

Jak zdravotnická zařízení bojují s koronavirem?

Oční kliniky NeoVize v Brně a DuoVize v Praze svůj provoz nepřerušily a lékaři zde stále pečují o stávající i nové pacienty. Všichni, zaměstnanci i pacienti, však musí dodržovat přísná hygienická opatření. "Už v lednu jsme nakoupili dostatek ústenek, dezinfekcí a rukavic. Postupně jsme doplnili bezkontaktní teploměry, ochranné brýle, štíty, respirátory a další, abychom maximalizovali ochranu našich pacientů i zaměstnanců před nákazou. Zavedli jsme vstupní kontrolu, kterou musí podstoupit každý příchozí. Zahrnuje bezkontaktní změření teploty, povinnou dezinfekci rukou a kontrolu roušky. Kdo nemá vhodnou roušku, dostane ji od nás. Pacienty v čekárnách usazujeme s minimálně dvoumetrovými rozestupy. Také jsme pořídili uzavřené germicidní zářiče, které pomocí UVC záření ničí viry a bakterie a průběžně dezinfikují vzduch ve společných prostorách. Jednotlivé vyšetřovny pak po skončení ordinační doby desinfikujeme pomocí ozonu a otevřeným germicidním zářičem," vyjmenovává Lenka Tuzová, ředitelka brněnské Oční kliniky NeoVize mimořádná bezpečnostní opatření, která eliminují riziko nákazy koronavirem. „To vše nám umožňuje postarat se o naše pacienty i v těchto dnech,“ dodává.

V případě akutních potíží vyhledejte lékařskou pomoc hned. Může se totiž jednat příznaky závažného očního onemocnění. „Pana Miroslava k nám přivedly náhlé změny vidění. Rozšiřující se clona se střídala s občasnými záblesky, které se mihotaly jako mušky. Vyšetření bohužel potvrdilo závažnou diagnózu - odchlípení sítnice. Pacient byl okamžitě odeslán do fakultní nemocnice ke speciálnímu chirurgickému zákroku. Nepřijít včas a odložit vyšetření na později by vedlo k závažnému ohrožení zraku,“ ilustruje na jednom z příkladů MUDr. Lucie Valešová, primářka pražské oční kliniky DuoVize, a varuje: „V případě jakýchkoliv změn vidění, zorného pole nebo jiných obtíží své rozhodnutí přijít do ordinace očního lékaře neodkládejte.“ 

Ilustrační foto.Zdroj: Neovize/archiv

Co byste měli dodržovat při návštěvě lékaře?

Dříve, než se k lékaři vypravíte, měli byste si zodpovědět následující otázky: Přišli jste do kontaktu s osobou nakaženou koronavirem nebo s podezřením na nákazu koronavirem? Máte příznaky onemocnění dýchacího aparátu (kašel, rýmu, zvýšenou teplotu, slabost, zimnici, dechovou slabost)? Byla vám nařízená karanténa? Pokud jste na některý z uvedených dotazů odpověděli kladně, kontaktujte lékaře telefonicky, abyste se domluvili na dalším postupu. Jestliže jsou vaše odpovědi záporné a máte zdravotní obtíže, které vyžadují návštěvu zdravotního zařízení, anebo máte naplánovanou pravidelnou kontrolu či vyšetření, nezapomínejte na hygienická opatření: zakrytí tváře, nošení rukavic, navíc mějte po ruce kapesní desinfekci, kterou si ruce otírejte – ta by však měla být dostupná i v samotném zařízení. Zbytečně se ničeho nedotýkejte a zároveň udržujte odstup od ostatních pacientů.