S velice zajímavým projektem přichází již počtvrté v řadě obchodní centrum Nisa Liberec. Rozhodlo se poskytnout část svých finančních prostředků a rozdělit je mezi iniciativní obyvatele kraje. Na vybraný nekomerční projekt či projekty přihlášené do programu poskytne 150 000 Kč.

Jedná se o unikátní projekt, jehož účelem je podpořit kulturní, sociální, vzdělávací, charitativní či sportovní dění v Libereckém kraji a jeho blízkém okolí. „Konkrétní téma projektu necháváme na iniciativě a originalitě samotných žadatelů. Zájmové organizace, sportovní kluby, vzdělávací a charitativní projekty, ale i jedinci s originální myšlenkou nebo programem, všichni mají možnost získat celou sumu či její část pro svůj záměr.“ uvedla za OC Nisa marketingová koordinátorka Petra Novotná.

Kdo se může přihlásit?

  • České nevládní neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, spolky, sportovní oddíly,
  • příspěvkové organizace,
  • obce a sdružení obcí,
  • jednotlivci.

 

Kdy se přihlásit?

  • Uzávěrka žádostí je 30. dubna 2018,
  • příjemce či příjemci grantu budou známi do 15. června 2018.

Děti, senioři, hendikepovaní – všem těm OC Nisa pomáhá plnit sny 

Mezi prvními se podpory ze strany OC Nisa dočkal například sluchově postižený lyžař Matěj Ponocný z Rokytnice nad Jizerou. Díky příspěvku od OC Nisa Matěj zazářil na mistrovství ČR neslyšících a ve své kategorii vybojoval pět zlatých medailí. V roce 2016 pak například spolek Svítání pořídil jezdecké potřeby na volnočasové aktivity dětí se zdravotním znevýhodněním a Centrum Lira vylepšilo technické zázemí pro práci s dětmi s poruchou autistického spektra.

Zdroj: Asset Media
Hospic sv. Zdislavy z příspěvku odměnil práci svých pečovatelek 

V loňském roce OC Nisa přispělo na zajištění celoprázdninového programu pro děti v Centru AURA v Josefově Dole nebo podpořilo pečovatelky v Hospicu sv. Zdislavy. Sbor dobrovolných hasičů Vesec mohl díky příspěvku pořídit nové materiálové vybavení a oddíl jabloneckých skautů vybudovat novou tělocvičnu. Centru pro tělesně postižené Libereckého kraje zase příspěvek pomohl k úpravě a novému vybavení komunitního centra. A v neposlední řadě Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou využil podporu na zakoupení zdravotnického materiálu a dataprojektoru pro výuku na školách.

Zdroj: Asset Media
Severočeské muzeum v Liberci s přispěním OC Nisa připravilo projekt „Vybereš si svou profesi?“ určený pro žáky 9. tříd 

Kompletní informace o grantovém programu včetně všech potřebných dokumentů pro podání žádostí naleznete na webových stránkách www.nisaliberec.cz.

Zdroj: Asset Media 
Centrum Lira zakoupilo techniku, kterou využívá pro specifické ambulantní programy pro děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiče

Zdroj: Asset Media
Spolek SK Svijany pořídil nový kolotoč v rámci renovace dětského hřiště