Díky grantu se povedlo realizovat již řadu skvělých nápadů

V minulém roce grantový program OC Nisa pomohl například 19letému Štěpánovi, který trpí nevyléčitelnou cystickou fibrózou. Spolek Skládačky pro něj zorganizoval charitativní běh dvojic Up Hill Run v Dobré Vodě. Peníze z grantu byly použity na nákup speciálního inhalátoru, membrány a zvlhčovače, které Štěpánovi mohou pomoci "chytit druhý dech".

Další finanční podpora putovala na projekt organizace Amélie. Ta se rozhodla zapojit onkologicky nemocné do pohybových aktivit jako plavání, nordicwalking a dalších zdravotních cvičení, které léčí tělo i duši.

A v neposlední řadě grantový program pomohl také s vybavením volnočasového parku MCU Koloseum v Pavlovicích, s výstavbou dětského cyklohřiště v Jablonném v Podještědí nebo s přesunem chráněné dílny Tulipan do nových prostor. 

Ušlechtilých nápadů, jak prospět společnosti, bylo opravdu mnoho. Ve čtvrtém ročníku obdržela Nisa Liberec 41 žádostí. Finanční grant získalo 8 z nich.

Jaké projekty se mohou do grantového programu přihlásit?

Grant OC Nisa podporuje projekty, které se zabývají zejména rozvojem mezilidských vztahů v Libereckém kraji a jeho blízkém okolí. Projekty se mohou zaměřovat například na děti, seniory, volnočasové aktivity apod. Zároveň jsou vítány projekty, které se snaží o záchranu kulturního a přírodního dědictví regionu.

Přihlásit se mohou nevládní neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, spolky, sportovní oddíly, příspěvkové organizace, obce či sdružení obcí, ale i jednotlivci.

Žádost je třeba podat do 30. dubna 2019

Grantový program byl vyhlášen 1. února letošního roku a uzavírka přihlášek je 30. dubna. O tom, kdo grant obdrží, porota rozhodne 10. června 2019. Finanční grant ve výši 150 000 Kč získá buď jeden příjemce, nebo může být rozdělen mezi více žadatelů. Jednou z hlavních podmínek získání je realizace projektu v období od 1. června 2019 do 31. března 2020.

Jakým způsobem lze podat přihlášku?

Pokud máte zájem se účastnit, stáhněte si formulář žádosti na webu www.nisaliberec.cz. Zde najdete také podrobnější informace o programu. Žádost je třeba podat v tištěné i elektronické formě včetně povinných příloh. V první řadě musíte řádně popsat cíl projektu – jeho přínosy a dopad na místní komunitu. Nedílnou součástí je i rozpočet. Zde žadatel uvádí všechny zdroje financování a požadavek na výši grantu.

Ještě než začnete na žádosti pracovat, můžete svůj záměr konzultovat přímo s OC Nisa Liberec. Za tímto účelem lze volat na telefonní číslo +420 481 444 123 nebo psát na e-mail marketing@nisaliberec.cz

Obchodní centrum Nisa Liberec patří do vlastnického portfolia skupiny CPI Property Group.