Podle historie byl Hospozín původně kostelní vsí s velkým poplužním dvorem, při které stála tvrz. Na ní se již roku 1318 připomíná vladyka Matěj z Hospozína. Jiná část vsi tehdy patřila scholastiku pražského kostela Zdeslavovi, který ji roku 1349 vyměnil s kapitulou za jiné zboží. Od tohoto roku bylo zaznamenáno mnoho majitelů dvora, okolo kterého vznikla ves. Ta byla rozdělena na několik částí, jež vlastnili různí majitelé – dříve „páni“. Noví majitelé získávali majetek buď koupí, nebo na ně přešla dědictvím. Všichni se však snažili, tu s menším, tu s větším úspěchem, o rozšíření svých panství. Jedním z nejvýznamnějších majitelů raně barokního patrového zámku s nádvořím v Hospozíně byl od roku 1764 František Oldřich Kinský, zámek v rodě Kinských zůstal až do roku 1924.

Z prehistorických nálezů na území Hospozína bylo v poli naproti bývalému cukrovaru odkryto pohanské pohřebiště s hroby skrčenců ležících na levé straně, hlavou k severu. Byly tu nalezeny i hroby s kostrami nataženými a také pohřebiště žárové. Ve slánském muzeu je uložena kamenná sekera z Hospozína a Velc uvádí ještě hromadný nález 19 otevřených bronzových kruhů.

 Sbor dobrovolných hasičů Hospozín byl založen na Ustavující valné hromadě, která se konala dne 22. února 1888 v Hostinci u Jandů. Valná hromada ustanovila a schválila první výbor Sboru dobrovolných hasičů, který čítal 9 členů. Bylo zaznamenáno 34 činných a 21 přispívajících členů. V současné době je v Hospozíně aktivních 21 dobrovolných hasičů, v družstvu jsou i dvě ženy. Výjezdová skupina čitá 8 členů.

 Předání slavnostního praporu hasičům.

Předávání slavnostního praporu hasičům.                                            Foto:Archiv

Oslavy byly zahájeny ve 13,00 hodin slavnostním průvodem od obecního úřadu. Za hudby poloprofesionální dechové hudby Šumařinka se průvod složený z představitelů obce, hasičů, z nichž dva nesli státní a obecní vlajku, místních rodáků a veřejnosti, vydal k Pomníku padlým obětem 1. a 2. světové války. Zde starostka Iveta Hasalová přednesla svůj projev zaměřený ke vzpomínce na padlé ve dvou světových válkách, ale i na další zemřelé ve válkách novodobých. Zástupci obce a hasičů položili věnce, zazněla státní hymna. Poté se celý průvod, do kterého se cestou připojovali další účastníci, vydal směrem k dějišti dalšího programu – k velkému pódiu postavenému na silnici u sportovního areálu. Jako první k poslechu zahrála již zmiňovaná dechová hudba Šumařinka s produkcí známých skladeb českých klasiků. Poté se svými projevy vystoupili starostka obce a starosta hasičů Milan Hnízdil, pozdravili všechny přítomné, poděkovali za jejich účast, zhodnotili uplynulá období života v obci. Dále oba zhodnotili a připomněli spolupráci obce s místními dobrovolnými hasiči. Starostka obce místním dobrovolným hasičům u příležitosti výročí 130 let od založení předala slavnostní prapor, kterému požehnal farář farnosti Zlonice R. D. Cyril Kubánek. Zástupci okolních hasičských sborů přidali slavnostní stuhy. Byli připomenuti pamětníci z obce i bývalí členové sboru dobrovolných hasičů, kteří obdrželi pamětní listy. Ty byly předány i přítomnému starostovi Okresního sdružení hasičů Kladno panu Martinovi Zuskovi a ostatním zástupcům přítomných sborů.

 Kladení věnců u pomníku.

Kladení věnců u pomníku.                                                            Foto: Archiv

Následovalo krásné vystoupení dětí z místní mateřské školy pod vedením ředitelky Edity Bílkové. Pro přítomné děti byla uvedena pohádka „Červená karkulka“, do jejíhož děje se mohly aktivně zapojit. Atraktivním bodem programu určitě bylo vystoupení folkové skupiny Nezmaři a hudební skupiny Yo Yo Band. Ta kromě novějších písní zařadila i nejúspěšnější hity z 90. let, jako např. Karviná, Jedem do Afriky, Rybitví či Kladno, při kterých si část návštěvníků s radostí i zatančila. Všechna tato vystoupení měla velký úspěch. O večerní taneční zábavu se postarala rocková kapela ValRock, jejímž členem je i místní občan.

 Historická vozidla.

Historická vozidla.                                                                                 Foto: Archiv

Během celého svátečního dne měli návštěvníci akce možnost prohlédnout si staré fotografie vztahující se k životu v obci, které byly umístěny v budově obecního úřadu. Se svou hasičskou technikou, novou i tou historickou, se představily profesionální a dobrovolné hasičské sbory z Velvar, Slaného, Vraného a Zlonic. Místní hasiči se zúčastnili s hasičským vozem, které bylo v 1. čtvrtletí roku 2017 zrekonstruováno firmou Komet Pečky s.r.o., a to částečně z dotace získané ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému, a částečně z finančních prostředků obce. K dispozici bylo několik stánků s pivem a občerstvením, různými upomínkovými předměty, střelnice, malování na obličej a další. Svůj stánek zde měla i místní obecně prospěšná společnost Devět životů, jejímž hlavním cílem je snížit počet volně žijících koček na únosnou míru díky kastračnímu programu a hledat nové domovy pro opuštěné kočky.

 Při příležitosti zmíněných oslav byly v parku při hlavní silnici vysazeny dvě lípy. Lípy byly vybrány jako národní strom, symbolizující ochranu, mír a majestátnost. Na témže místě bude koncem měsíce října vysazena ještě třetí lípa, a to k výročí 100 let republiky. Rovněž zde byl umístěn velký kámen, na kterém byly umístěny tři destičky, každá za jedno výročí. Kámen zajistil a destičky vytvořil místní občan – akademický malíř a restaurátor Tomáš Rafl.

 Nákladem obce byla k výročí 700 let obce vydána brožura, ve které byla shrnuta historie i současnost obce, doplněná o řadu historických i novodobých fotografií. Brožuru před oslavami obdrželi místní obyvatelé zdarma, a v průběhu akce byla dána k dispozici i ostatním zájemcům.

 Přesto, že počasí bylo nepříznivé, zpočátku i dost pršelo a bylo chladno, určitě šlo o velmi zdařilou akci.

 Starostka Obce Hospozín Iveta Halasová

Starostka Obce Hospozín Iveta Hasalová.                                       Foto: Archiv

Děkujeme všem, kteří svou osobní účastí podpořili zdárný průběh oslav, a i přes nepřízeň počasí zůstali a bavili se. Děkujeme i panu Michaelu Kopeckému z umělecké a produkční agentury Broxoxo za zorganizování celé akce, a paní Simoně Klímové ze Slaného, která celou akci profesionálně moderovala. V neposlední radě též děkujeme těm, kteří nezištně a ochotně při přípravě celé akce pomohli.

 http://www.obec-hospozin.cz/

       

 Iveta Hasalová

         Starostka Obce Hospozín