Obalovna Chvaletice – sen se stal skutečností

Český stavební holding enteria je seskupení menších a středních firem podnikajících ve všech oborech stavebnictví. Vznikl v roce 2008 a sídlí v Pardubicích. Působí na východě Čech, převážně v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Otevření nové obalovny na strategickém místě ve Chvaleticích se stává pomyslnou branou na trh silničních staveb ve Středočeském kraji a na Vysočině.

Chvaletice - „Před 25 lety, když jsme zakládali firmu Chládek a Tintěra, k nám po několika měsících fungování přišli dva mladíci – Martin Kvirenc a jeho kamarád Richard Čapek. Tito dva založili divizi silničních staveb a postupně se rozrůstali. Už tenkrát, před 25 lety, oba hoši a spolu s nimi i další, kteří nastupovali, snili o tom, že bychom měli někdy mít vlastní obalovnu živičných směsí. Ale všichni dobře věděli, že je to sen, fantazie, něco, co se pravděpodobně nikdy neuskuteční. A vidíte, dnes uvádíme do provozu ne první, ale po obalovně v Týništi nad Orlicí už druhou obalovnu s označením AMMANN Unibatch 201 P ve Chvaleticích. Technologie obalovny umožňuje vyrábět asfaltové směsi podle posledních požadavků a trendů v oblasti silničního stavitelství s možností dávkování přísad,“ tak zněla úvodní slova pronesená v úterý 18. června na začátku slavnostního otevření nové moderní obalovny. A do vínku jí přišli popřát ti nejpovolanější. „Jsem pyšný na naše lidi, subdodavatele a dodavatele, že jsme byli schopni tuto investici, která stála zhruba 140 milionů korun, během tří let postavit a zprovoznit. Myslím si, že je to důkaz, že hodláme investovat do stavebních technologií a do stavebních činností. Přeju obalovně, aby dobře fungovala, a holdingu, aby plně využil sílu této investice,“ zahájil Martin Havelka, šéf stavebního holdingu enteria, a Jiří Machaň, ředitel Obalovny Chvaletice, dodal: „Chtěl bych poděkovat společnostem enteria a Chládek a Tintěra Pardubice za jejich důvěru, kterou nám jako týmu dali. Obalovnu jsme si mohli sami vyprojektovat a postavit. Nyní nám nezbývá nic jiného, než vyrábět kvalitní balenou bez reklamací a mít hodně práce.“ A že bude materiál kam vozit, potvrdili i zástupci Ředitelství silnic a dálnic Hradec Králové a Správy a údržby silnic Středočeského i Pardubického kraje. Následně úvodní část zakončil křest – symbolické přestřihnutí pásky a takzvané otestování stability konstrukce rozbitím lahve šampaňského s jednohlasým zhodnocením: „Drží.“

OBALOVNA CHVALETICE

Myšlenka sítě obaloven není nic nového, vznikla již před nějakou dobou. „Síť obaloven, tak, jak si ji představujeme, by měla tvořit smysluplný celek, je to ale zároveň dost často otázka peněz a příležitostí. Projekt na obalovnu ve Chvaleticích původně připravovala firma Bauset, která zcelila pozemky a získala stavební povolení. Nakonec se ale rozhodli projekt prodat a my se chopili příležitosti – zapadalo to do naší strategie rozvoje a byli jsme schopni projekt zafinancovat,“ přibližuje Martin Havelka a pokračuje: Neméně důležité pro nás bylo místo. Obalovna Chvaletice pro nás znamená nejenom posílení na trhu silničních staveb v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, ale hlavně vstup na trh ve středních Čechách a také na Vysočinu. Umístění je z našeho pohledu velmi strategické, můžeme zacílit na více investorů a s firmou Chládek a Tintěra Pardubice v zádech jsme schopni kooperovat a pokládat asfalt z téhle obalovny do všech zmíněných regionů.“

Výhodné je umístění obalovny také díky nedalekému lomu. „Společnost Granita s. r. o. jako by tušila, že tu obalovnu někdy budeme mít, a dávno před námi zde otevřela lom, se kterým můžeme spolupracovat,“ usmívá se Petr Janeček, ředitel divize silničních staveb Chládek a Tintěra Pardubice.

Po odkoupení projektu v roce 2016 se o dva roky později, na podzim roku 2018, začalo stavět a nyní sledujeme propracovaný systém fungování. Do samotného areálu vstupujeme brankou z parkoviště, obalovnu jinak rámuje vjezdová a výjezdová brána pro plynulý provoz. Pro nezasvěcené je ale celé fungování obalovny trochu záhadou, to už se slova ujímá ředitel Obalovny Chvaletice Jiří Machaň a nastiňuje celý příběh. „S projektem mě před rokem v dubnu oslovil Petr Janeček, představil mi možnost postavit obalovnu a nabídl mi vedení celého projektu. Hned od začátku mi to přišlo zajímavé a na nabídku jsem kývnul. Holding enteria mi dal plnou důvěru, měl jsem volnou ruku s výběrem technologie i týmu. Měli jsme jasně daný typ obalovny s průjezdným silem, s výkonem 210 tun za hodinu a s expedicí, kdy se váží na auta přímo pod sily, abychom je nepřetěžovali, která je zároveň zrychlená tím, že řidiči nechodí do kabiny k expedientovi, ale berou si po zaplachtování dodací list přímo u lávky, čímž se je celý provoz plynulejší – a že takových obaloven v republice moc není.

Stavět se mělo začít na přelomu října a listopadu, bohužel jsme dostali se zpožděním podklady pro vypracování základů od firmy Ammann, tím se posunulo projektování a výstavba se zpozdila o více jak dva měsíce. Dokázali jsme si s tím ale poradit a myslím, že termín otevření je více než dobrý. Samotný provoz spustíme v červenci.“

 

CO SE BALÍ V OBALOVNĚ?

Obalovna je vysoká 28 metrů, její součástí jsou 4 nádrže po 80 tunách, ve kterých se můžou skladovat 4 druhy asfaltu. Jako palivo se používá plyn nebo uhelný prach a výkon obalovny je 210 tun za hodinu s tím, že lze v expedičních silech skladovat 300 tun vyrobených asfaltových směsí.

„Za námi jsou skládky kameniva, základní suroviny pro asfaltovou směs. Zjednodušeně je asfaltová směs v podstatě kamenivo slepené asfaltem,“ usmívá se Jiří Machaň a vybízí mě k cestě po schodech kolem obalovny. „Odsud lépe vidíme všech 10 skládek a 8 násypek na kamenivo na jednotlivé frakce a jednu násypku na vyfrézovaný recyklát. Podávacími pásy jsou jednotlivé frakce dávkovány do sušicího bubnu, kde se kamenivo vysuší od zbytkové vody a ohřeje na 170 až 190 stupňů. V sušicím bubnu se jednotlivé frakce smíchají a v horním třídiči zase roztřídí. Nahoře sledujeme, kolik kameniva v jednotlivých bunkrech je a jaká je tam teplota. Chlapi ve velíně, v mozku obalovny, mají výrobní program, zadanou recepturu, a přesně naváží jednotlivé frakce kameniva, jemného prachu, tzv. fileru, popřípadě tekuté přísady. Všechno se váží zvlášť a započítává se i váha asfaltu, který se do směsi v určitém množství také přidává. Po navážení všech komponentů následuje míchání a hotová směs se spouští do vozíku, který má na starosti rozvozit směsi do určených sil. Vozíků se za hodinu namíchá 60 – 80, což se přibližně rovná 210 tunám,“ zakončuje svůj výklad Jiří Machaň.

CHVALETICE A OKOLÍ

Obalovna stojí v průmyslové zóně města Chvaletice a je to po dlouhé době nový závod v rámci katastru. „Všichni, co denně jezdíme kolem, jsme stavbu bedlivě sledovali, dívali jsme se, jak stavba roste, jak se nám mění před očima, a jsme rádi za takové krásné technické dílo. Obalovně přeji, ať se jí daří, ať má spokojené zákazníky a těším se na spolupráci s naším městem. Věřím, že bude fungovat tak, jako fungovala v průběhu stavby, kdy jsme s panem Machaněm operativně řešili problémy, které vyvstaly, nebo které na nás občané občas přenášeli,“ řekla na slavnostním otevření starostka města Chvaletice Zdeňka Marková a dodala: „Není samozřejmě možné zastřít obavy některých občanů, kteří se bojí, že se bude prášit a bude to zde smrdět.“ Na to vzápětí zareagoval ředitel Jiří Machaň a vysvětlil: „Máme filtr o velikosti 1000 m², díky kterému žádné nečistoty do ovzduší nepůjdou. Od nás s tímto problém rozhodně nebude, což obyvatelům města velmi brzy dokážeme, neboť už nyní se rýsují stavby, na kterých bychom se mohli podílet. A to ne jenom od firmy Chládek a Tintěra Pardubice, ale také od externích dodavatelů,v červenci to rozjedeme naplno.“

  

Tereza Mrkvičková

https://www.enteria.cz/