Už od jara jezdí lesníci po českých a moravských městech a zájem o jejich veřejné prezentace pod názvem „V zájmu lesa“ je vysoký. Lidé chtějí slyšet, co se děje s našimi lesy, proč nejsou v tak dobré kondici jako bývaly, a co s tím lze dělat.

Zástupcům obou lesních podniků dnes naslouchají také ministři a poslanci. Na krajské úrovni se scházejí krizové štáby, které hledají místo pro uskladnění dřeva nebo koordinují těžební práce třeba s opravami silnic. Zkrátka o lesích se všude mluví a je to jenom dobře.

Je to velký krok vpřed.

U nás na Opavsku se klimatické změny začaly projevovat nejdříve, už před dvaceti lety. Tehdy se o rostoucích teplotách, nízkých srážkách a dalších projevech ještě nemluvilo. Všichni se divili, proč se u nás lesům nedaří,“ říká jeden z přednášejících a zároveň zkušený lesní správce z Opavy, František Musil. „Dnes u nás místo smrků roste deseti- až patnáctiletý smíšený les a my jezdíme předávat zkušenosti do dalších regionů, které se potýkají s úplně stejnými problémy.

Každá krize je i příležitost.

Příležitost najít nová lepší řešení. Jedním z nich je novela lesního zákona, která by vlastníkům lesů umožnila rychleji zasáhnout v případě kalamit. Na jaře se o novele toho zákona mluvilo jako o zbožném přání a dnes už je na stole konkrétní návrh. Vláda ho chce projednat zrychleně. Mohl by tedy platit ještě v průběhu zimy, dřív než sucho a po té kůrovec znovu udeří.

Ministerstvo zemědělství také přidalo peníze určené na asanaci lesa, jde o stovky milionů korun zejména pro drobné vlastníky lesů.

Ve hře je rovněž plošné omezení plánovaných těžeb dřeva až na jeden rok. Jde o přísné opatření, které by postihlo vlastníky lesů, jejichž lesy jsou zdravé. Vedlo by však z zlepšení odbytu dřeva a zastavení propadu cen. Prozatím má omezenou těžbu zdravých stromů jen státní podnik Lesy ČR, těžit smí pouze poškozené smrkové a borové stromy. Kromě toho se státní podnik zavázal, že ve vlastních skladech dlouhodobě uskladní až 1 mil. m3 vytěženého dřeva – to by mělo výrazně pomoci drobným vlastníkům lesů s jejich prodejem dřeva z kalamit.

Také v dopravě dřeva se blýská na lepší časy. Železniční dopravce ČD Cargo už má 500 nových vagónů na dřevo a dalších 500 starších vagónů se opravuje a budou brzy k dispozici. Velký objem dřeva se tak přesune ze silnic na koleje. Obce zase budou moci začít čerpat peníze na opravu místních komunikací poničených těžkou kamionovou dopravou.

Je čas sázet stromy. Přijďte taky.

O situaci v lesích se zajímá také mnoho lidí, kteří žádný les nevlastní, jen není jim jedno, v jaké krajině žijí. Tito lidé se často zajímali, jak by mohli lesům aktivně pomoci. Právě pro ně lesníci státního podniku Lesy ČR připravili sérii akcí, které proběhnou přímo v lese. Zájemci si běžnou práci lesníků – uklídí kousek lesa a zkusí si sázet stromy.

Sázení stromů nejčastěji probíhá brzy na jaře a na sklonku podzimu, v době, kdy je půda alespoň trochu vlhká. To zvyšuje šanci, že se sazenice stromů dobře ujmou. První akce tohoto druhu proběhnou k podhůří Jeseníků, kde je situace nejvážnější. www.vzajmulesa.cz

KDY: 3. a 10. listopadu 2018
KDE: lesní správa Bruntál, lesní správa Šternberk

Kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace míst.
https://vzajmulesa.cz/akce/sazeni-stromku-na-ls-sternberk-2/
https://vzajmulesa.cz/akce/sazeni-stromku-na-ls-bruntal-2/