O omezení jednorázových plastů rozhodl v hlasování Evropský parlament. Důvodem je především skutečnost, že množství škodlivého plastového odpadu v oceánech a mořích se stále zvyšuje. Právě proto Evropská komise navrhla nová unijní pravidla pro deset druhů jednorázových plastových výrobku. Tedy těch, které nejčastěji znečišťují evropské pláže a moře. Omezení platí také pro ztracená či odhozená rybolovná zařízení.

Zakázat tam, kde existuje alternativa

Podle europoslance Miroslava Pocheho 70 % odpadu v mořích tvoří právě jednorázové plasty. „Protože ale nelze na všechny uplatnit jedno omezení, jsou nová pravidla navržena tak, aby dávala smysl pro různé druhy plastů. Pokud existují dostupné a cenově rozumné alternativy, budou takové plastové výrobky na jedno použití zakázány,” vysvětlil Miroslav Poche.

Plastové produkty, které nelze jen tak nahradit, návrh doporučuje omezit prostřednictvím snižování jejich spotřeby, správného označování, a také tím, jak budou výrobci nakládat s plastovým odpadem.

Povinnosti pro státy a výrobce

Nová pravidla nejen zcela zakazují některé jednorázové plasty, ale určují také pravidla pro používání, označování či nakládání s plastovým odpadem. Jednotlivé státy tak například budou muset navrhnout, jak zatraktivnit alternativní produkty k výrobkům z jednorázových plastů. „Státům také vzniká povinnost zvyšovat povědomí o negativních dopadech vyhazování plastů na jedno použití a rybolovných zařízení. Na těchto osvětových kampaních se budou muset podílet i samotní výrobci,” uvedl Miroslav Poche.

Snížení spotřeby jednorázových plastů v EU, či dokonce jejich úplný zákaz, jistě nevyřeší celosvětový problém. Začít ale musíme a zlepšení životního prostředí není ten jediný, byť nejzásadnější, benefit. „Změna našeho přístupu k plastům povede k vývoji nových technologií, materiálů a dovedností, a tím i ke zvýšení evropské konkurenceschopnosti. Na rozdíl od některých škarohlídů jsem přesvědčen, že být světovým lídrem v oblasti ochrany životního prostředí má své opodstatnění i z ekonomického hlediska", dodává Poche.