V obci Oseček existoval přívoz od nepaměti. Od svých prvopočátků fungoval jako spojnice mezi obcemi pro místní obyvatele, do školy a za prací. V současné době plní hlavně důležitou funkci pro turistiku a cykloturistiku, které se staly důležitými prvky života dnešní doby. Přívoz Oseček navazuje na hojně využívané turistické a cyklistické trasy středního Polabí. Zejména pak na Labskou stezku. Díky existenci přívozu lze navštívit zajímavé lokality nacházející se na obou stranách Labe, ať se jedná přírodní biotopy mokřadů, tůní, nebo slepých ramen původního toku Labe. Okolí samotného přívozu je neustále zušlechťováno a jsou zde vytvářeny místa k posezení, občerstvení, setkávání a také ke hře dětí, dospělých i seniorů. Několik metrů od přívozu se obec postarala o vznik dětského hřiště a multifunkčního hřiště pro nejrůznější sporty. Zajímavá je též procházka po nejbližším okolí Labe a do samotného centra obce Oseček, které nabízí též plochy pro hru a setkání obyvatel.

Ilustrační foto.

Ilustrační foto./Obec Oseček

Přívoz funguje vždy v období, kdy je možná plavba po Labi a kdy je návštěvnost Polabí, Labské stezky a ostatních spojovacích tras největší. Každoročně je provozní doba zahájena v květnu a končí v říjnu. Přívoz je zpoplatněn symbolickou částkou a je také možné si převoz objednat mimo standardní provozní dobu.

V letošním roce byl pořízen nový katamarán v rámci projektu „Pořízení  převoznického katamaránu přes Labe v obci Oseček“, který byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Nový katamarán umožní v místě zachovat staletou tradici a současně tak zabezpečit bezpečný převoz osob (i handicapovaných) a jejich vybavení (kol, kočárků atd.). Slavnostní zahájení nové sezóny a představení  katamaránu se bude konat 27. 4. 2019 v 15:00 u osečského přívozu. Přijďte se podívat a objevte nové možnosti Vašich cest.

logo